Den svåra torkan i Yunnan
Kinesiska bybor promenerar på ett uttorkat fält i Yiliang, Yunnanprovinsen i sydvästra Kina den 27 februari 2012. Torka i Yunnanprovinsen har medfört att 3,19 miljoner människor och 1,58 miljoner kreatur lider brist på dricksvatten, enligt provinsregeringen. De små regnmängderna har gjort att 273 floder i provinsen har torkat ut. (Foto: AFP)


Yunnanprovinsen i sydvästra Kina, som är känd för sina vackra berg och klara vatten, förlorar nu allt fler dammar och bäckar i vad som kallas ”den stora torkan”.

I detta tredje år i rad med torka har nu över 3 miljoner människor och 1,6 miljoner kreatur i varierande grad svårt att hitta dricksvatten.

Med små eller inga regnmängder sedan i vintras är vattenbristen i vissa städer och byar så allvarlig att tillverkningsindustrin och gruvdriften står stilla. Den ekonomiska förlusten för hela provinsen till följd av torkan uppskattas för närvarande till 1,6 miljarder USD.

Kong Chuizhu, viceguvernör i Yunnan, sade under ett möte den 27 februari att 273 floder och 413 vattenmagasin har torkat ut, och att den totala vattenreserven som är lagrad i magasin i hela provinsen bara var 4,28 miljarder kubikmeter, rapporterade statliga Xinhua News.

Den 20 februari rapporterade den statliga tidningen Xinhua att det lokala jordbruket har drabbats av allvarliga skador, vilket påverkar 0,4 miljoner hektar, varav 62 479 hektar är så förstörda att grödorna är nu oanvändbara.

Av Kinas provinser är Yunnan den näst största rörsockerproducenten. Sockerrörsarealen brukar vara cirka 4,5 miljoner hektar. Den långvariga torkan har påverkat nästan 90 procent av sockerrörsodlingarna. Hittills har 400 000 hektar, motsvarande 1,5 miljoner ton socker, gått helt förlorat.

Provinsen, berömd för sina vackra berg och klara vatten, förlorar nu allt fler dammar och bäckar. Vad som gör saker och ting än värre är att den lilla mängden vatten på botten av dammar och floder för det mesta är allvarligt förorenad.

En bonde i Luoping-häradet sade att floden, som passerar deras by, brukade vara mycket bred. Vattnet var så rent att man kunde dricka det direkt. Idag är flödet avsevärt reducerat och förorenat. Byborna vågar inte ge det till sina vattenbufflar, för att inte tala om att dricka det själva.

En bybo i Shilin-häradet sade att det inte hade regnat i hans by sedan i juli i fjol och han måste köpa vatten vid en bensinstation i en stad 8 kilometer bort. Han brukar betala 1,10 USD för ett ton vatten, men när man lägger till resekostnader med mera, är den faktiska kostnaden per ton c:a 4,80 USD, sade han.

Översatt från engelska.

Ursprunglig artikel på kinesiska.