Den stora epoken är här
(Foto: Seth Holehouse/Epoch Times)


När John Tang doktorerade vid Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA, på 1990-talet upptäckte han vilka stora skillnader det var mellan medierna i Kina och dem i det nya hemlandet.

På grund av mediecensuren visste människor i Kina till exempel inte vad som verkligen hände på Himmelska fridens torg 1989, och utanför Kina var det inte många som kände till hur allvarligt förtrycket var av tibetaner, uigurer och Falun Gong-utövare och andra som hyste en tro som kommunistpartiet inte godkände.

Han förstod att det inte fanns någon som berättade vad som verkligen pågick i Kina och startade tillsammans med andra kines-amerikaner Epoch Times år 2000. Berättelsen om Epoch Times handlar om personer som ville förena sin oro och sitt intresse för hemlandet med de demokratiska värderingar som tar sig uttryck i pressfrihet, religions- och åsiktsfrihet.

Den första utgåvan var på kinesiska. Den engelska kom 2004 och den svenska webbtidningen startade 2006. Som ordförande är John Tang nu engagerad i utgivningen av Epoch Times på 21 språk i 35 länder. Var du än befinner dig finns det en Epoch Times-utgåva som ger dig de berättelser om Kina som andra medier inte kan eller vill presentera.

Skriver om Kina med insikt

Du kanske finner en större kvantitet av artiklar om Kina i andra tidningar, men du hittar inte samma kvalitet i form av kunskap och insikter om Kina någon annanstans än i Epoch Times.

All rapportering inifrån Kina är censurerad. Det gäller såväl lokala som utländska medier. Kinesisk media har förfinat sätten att föra fram sina budskap på – men dess kärna utgörs fortfarande av partilinjen. Kommunistregimen tillåter ingen verklig pressfrihet.

Utländska medier i Kina tycks nu ha större handlingsutrymme och bättre tillgång till information än tidigare, men deras tillstånd kan dras in på ett ögonblick. Därför är de mycket noggranna med självcensuren. Oavsett om det beror på yttre censur, självcensur eller analyser där man helt enkelt missar poängen, så berättar dessa medier inte om de händelser och fenomen som regimen inte vill att du ska känna till. Eller så redogör de bara för dem delvis och utelämnar viktiga uppgifter.

Epoch Times hämtar sina kinanyheter från ett nätverk av källor i Kina, samt från sakkunniga kineser bosatta utanför Kina, däribland våra kolleger på kinesiskspråkiga Epoch Times.

De Epoch Times-korrespondenter som verkade i Kina år 2000 fängslades. Kinesiskspråkiga Epoch Times nuvarande stab i Hongkong, Taiwan, USA, Sverige och på andra platser, rapporterar utan rädsla. De har skaffat sig en stor läsarskara bland kineser över hela världen, liksom bland kineser inne i Kina som har lärt sig att kringgå regimens hårda internetkontroll. Den kinesiskspråkiga utgåvan av Epoch Times är den mest spridda tidningen i världen.

Varför är Kina viktigt?

Kina är viktigt för dig även om du inte är kines.

Kina är världens folkrikaste land och världens näst största ekonomi. Kinesiska är det tredje vanligaste språket i USA.

För tre årtionden sedan var Kina avlägset, mystiskt och tämligen ovidkommande i de flesta västerlänningars vardag.

Kina har skiftat från en isolationistisk politik till en som bygger upp ekonomin genom export. Teknologin utvecklas; containerfrakten på fartyg expanderar och internet har skapat möjligheter till snabbt utbyte mellan människor, av idéer och produkter.

Numera hanterar du dagligen kinesiska produkter. Du bär kinesiska kläder. Du fyller magen med kinesisktillverkad mat och dryck. Det som sker i Kina har en konkret och direkt inverkan på din hälsa och din framtid, på alla nivåer.

Protester och dåliga arbetsvillkor i kinesiska fabriker hänger ihop med den elektroniska utrustningen på ditt skrivbord eller i din hand. Korruption som avslöjas i Shanghai eller partistyrda domar i rättegångar i Peking kan snabbt påverka dina leveranskedjor eller investeringar. När kinesiska företag köper västerländska företag kan deras bristande etik överföras till dotterbolaget. Statsstödda Konfuciusinstitut sprider i tysthet kommunistiska värderingar på universiteten.

Sett i ett tusenårigt perspektiv har Kina gett upphov till både stor godhet och väldig ondska.

Ondskans omfattning har beskrivits i Epoch Times serie ledarartiklar: Nio kommentarer om kommunistpartiet. Kommunistpartiet bär, sedan sin tillblivelse, ansvaret för mer än 80 miljoner onaturliga dödsfall i Kina, och dödandet av oskyldiga pågår ännu idag. Regimen har förorenat landet. Det möjliggör export av förorenade produkter. Det har placerat sina spioner på alla nivåer och positioner i västerländska samhällen. Om detta berättar vi för dig.

Å andra sidan kan Kinas kultur och historia, med sina berättelser om hjältar och ädla handlingar, liksom dess konst, andliga traditioner, traditionell medicin och överdådig regional kokkonst berika och fördjupa våra liv. Epoch Times omfamnar det bästa av det traditionella Kina och vi presenterar det för dig i vår tidning.

Varför Epoch?

Grundarna gav tidningen det kinesiska namnet ”Da Ji Yuan” vilket översatt till svenska blir ”den stora epoken”. Publikationens namn syftar på en storslagen period i historien, den innevarande.

Översatt från engelska.