Den rosa svälten: flamingor i Afrika undernärda
Mindre flamingoer ses ofta flockas längs stranden till sjön Bogoria i Kenya. Flamingoerna lider av undernäring på grund av låg halt av en slags alg, som är den huvudsakliga födan för flamingoer, till följd av mycket regn nyligen. (Foto: Earthwatch)


Vetenskapsmän har upptäckt att fåglar av arten mindre flamingo (Phoeniconaias minor) i Kenya är undernärda och döende på grund av svält. Forskarna, som stöddes av Earthwatch Institute, upptäckte att flamingor som dött bara vägde 63 procent av sin normala kroppsvikt.

Det senaste året har tusentals mindre flamingor dött i Kenya, och under 1990-talet dog över en halv miljon. Analys av sjövattnet bekräftade låga halter av spirulina, en blågrön bakterie som är den huvudsakliga födan för flamingor. Den låga näringsnivån gjorde att flamingorna fick i sig endast tio procent av sitt minsta dagliga näringsbehov.

David Harper på University of Leicester, chef för Earthwatchs undersökningar av flamingor i projektet i Rift Valley, sade i en pressrelease från Earthwatch, ”Baserat på den här undersökningen verkar det som om svält måste innefattas bland de troliga orsakerna till dödsfall bland flamingor.”

Harper konstaterade också att de flesta flamingor har en blekare nyans av rosa, vilket indikerar att de är i dålig kondition för fortplantning. Flamingor får sin skarpa rosa färg från alfa- och betakaroten i sin vanliga diet. Forskarna fann mindre än 100 skarpt rosa flamingor bland 15 000.

De hungriga fåglarna, som normalt äter tillsammans på stranden, har börjat sprida ut sig och äter ute på öppet vatten, i vattenpölar och till och med på vägar. Deras förändrade matsökningsbeteende utsätter dem för andra dödsorsaker.

Veterinären Lindsay Oakes, från Washington State University, påpekade att fåglarna klart och tydligt letade efter nöd-mat och utsatte sig själva för risken att attackeras av rovdjur.

Harper tillade, ”Under sju års arbete vid sjön Bogoria [i Kenya] har jag aldrig sett mindre flamingor äta i bäckar och pölar.”

De svåra tiderna för flamingorna tros ha orsakats av det myckna regnandet. Regnet har skapat översvämningar och höga halter av sediment i sjöarna vilket har smutsat ned flamingornas näringskälla.

Mindre flamingo är kortare och har mer svart färgning på näbbarna i jämförelse med släktingen större flamingo. Harper och Oaks jobbar i Earthwatchs projekt Rift of the Valley.

Källa: Earthwatch Institute

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-23/50812.html