Den ”revolutionära” ekonomichefen mest lönsam för företaget
Två ledarstilar (den "revolutionära" och "ledaren") visade sig i en studie vara mer lönsamma för företaget än andra. Det dessa har gemensamt, vid en jämförelse är att de är kreativa, orädda för förändring och vågar utmana företagskulturen. (Foto: Leon Neal/AFP/Getty Images)


Chefer som vågar ta risker och sätta höga mål är mest gynnsamma för företagens ekonomi.

Framgångsrika chefer är inte rädda för förändringar och låter inte saker ”hänga i luften” Det visade en undersökning där man jämförde företagens vinst under senaste året utifrån hur dess finansiella beslutsfattare tog beslut.

– Men det går inte att säga vilken ledarstil som är bäst. Det beror på vad företaget behöver och vad de vill uppnå med sin ekonomichef, säger Martin Hill i ett pressmeddelande.

Hill är vice marknadschef på Epicor Software. Företaget har i samarbete med Redshift Research jämfört 1500 olika ekonomichefers ledarstilar med företagens vinst.

Ledarstilarna delades in i sex kategorier; Den Revolutionäre, Visionären, Politikern, Vårdaren, Traditionalisten och Ledaren. ”Traditionalisten”, som skapade minst vinst i företagen, hade en tendens att sällan ta hänsyn till andras åsikter.