Den mytomspunna udumbara-blomman
BLOMMOR PÅ EN BUDDHA-STATY: Udumbara har setts blomma på Buddha-statyer. (The Epoch Times)


Enligt buddhistiska skrifter finns det en blomma kallad udumbara som blommar en gång på 3000 år. Udumbara är ett ord från sanskrit som betyder ”en gynnsam blomma från himlen”. Om en Udumbara blommar är det ett tecken på ankomsten för ”Den helige kungen som roterar hjulet” och att han ska korrigera dharman i världen.

I den åttonde volymen i den buddhistiska skriften ”Huilin Phonetics and Interpretation” står det: ”Udumbara-blomman är produkten av fördelaktiga och övernaturliga fenomen; det är en himmelsk blomma som inte existerar i den jordiska världen. Om en Tathagata eller Kungen av det gyllene hjulet framträder i den mänskliga världen kommer denna blomma att dyka upp tack vare hans stora dygd och välsignelse.”

Det sägs också i buddhistiska skrifter att Den heliga kungen som roterar hjulet är en perfekt kung som kommer att styra världen inte genom våld utan genom rättvisa. Oavsett ens religiösa inriktning – buddhism, kristendom, konfucianism, etcetera – kommer alla som erbjuder barmhärtighet mot andra att få möjligheten att träffa Den helige kungen som roterar hjulet.

Under de senaste två decennierna har folk runt om i världen stött på en blomma som tros vara udumbara. Blomman upptäcktes först i Korea 1997. Senare dök den upp i Taiwan, Hongkong, Korea, Malaysia, Singapore, Australien och Amerika. Den har upptäckts växa på andra växter, metall och buddhastatyer.

Vissa experter tror emellertid att människor har misstagit ägg från insekten guldögonslända (Chrysopidae) för att vara udumbara-blomman på grund av de bådas likhet.

Sländornas larver kallas bladluslejon. När honan lägger ägg utsöndrar hon en klibbig vätska och lyfter upp sin mage och formar en tunn stjälk. Vita ägg läggs på stjälken för att hindra de små larverna från att äta upp varandra efter att de kläckts. Det som påstås vara udumbara-blommor har ungefär samma storlek som sländornas ägg och sitter också på en tunn stjälk.


Under ett mikroskop kan den mytomspunna udumbara-blommans kronblad och ståndare ses tydligt. (Foto: Med tillstånd av Li)

Under ett mikroskop kan den mytomspunna udumbara-blommans kronblad och ståndare ses tydligt. (Foto: Med tillstånd av Li)

En boende i Malacca i Malaysia, Li, upptäckte både blomman och äggen. Denna upptäckt kan ses som ett bevis för att det människor tror är udumbara-blommor inte är ägg från guldögonsländan.

Den 25 juni 2009 upptäckte Li och hans vänner över 20 små vita blommor på pomeloblad längs vägen till St. Paul’s Hill, en naturskön plats i Malacca. Vid första anblicken såg de ut som den mytomspunna udumbara-blomman.


Under mikroskop kan guldögonsländans ägg ses som elliptiska korn utan kronblad eller ståndarliknande struktur (Foto: Med tillstånd av Li)

Under mikroskop kan guldögonsländans ägg ses som elliptiska korn utan kronblad eller ståndarliknande struktur (Foto: Med tillstånd av Li)

På grund av den slående likheten mellan udumbara-blomman och guldögonsländans ägg tog Li blommmorna hem till en vän, där de tittade på blommorna under ett mikroskop. På de bilder hans vänner tog av blommorna var kronbladen och ståndarna fullt synliga. Bilderna var ett tydligt bevis på att det de upptäckt faktiskt var blommor.

En vecka senare återvände Li till samma plats och upptäckte några vita frön, liknande det han upptäckte förra gången. Återigen tog han bilder av de små objekten med hjälp av ett mikroskop. Den här gången kunde han dock inte se vare sig några kronblad eller ståndare, oavsett vilken vinkel bilderna togs från. Allt man kunde se var elliptiska korn likt äggen från guldögonsländan i samma storlek.

Efter en tid observerade Li att blommorna behöll sin rena vita färg, medan äggen från guldögonsländan blev svarta utan att förändra sin elliptiska form.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31484/