Den mörka sanningen bakom Kinas ettbarnspolitik


Påtvingade sena aborter och mord på livsdugliga spädbarn. Detta har i många år varit den hemska verkligheten för förlossningsläkare och sjukvårdare i Kina, som ett resultat av landets politik att bara tillåta ett barn per familj.

En kinesisk förlossningsläkare med lång erfarenhet berättar i en artikel på hemsidan Clearharmony om de fruktansvärda konsekvenser som den kinesiska befolkningspolitiken fått för de kvinnor som blivit gravida en andra gång, och även för sjukhuspersonalen som tvingats till att ta liv i stället för att rädda dem. En läkare som inte rättar sig efter kommunistpartiets politik avskedas, och om man är partimedlem utesluts man. Men alternativet är att bli en mördare. Förutom att mycket sena aborter utförs med hjälp av injektioner, dödas även fullgågna spädbarn, enligt artikeln.

Läkaren berättar hur de höll möte på hennes avdelning, och hur många, förståeligt nog, inte kunde acceptera denna order, men hur de ändå såg sig tvingade att genomföra den. Lidandet för barnets familj är lätt att föreställa sig. Men hur är det för någon vars jobb hitintills varit att rädda liv på nyfödda och gravida kvinnor, och som ägnat detta så stor kraft och engagemang, att sedan begå sådana handlingar? Den oerhört nervpåfrestande hanteringen, som man alltid undanhöll familjen, lämnade många läkare försvagade och med mardrömmar. Själv berättar läkaren hur hon svettades ymnigt under utförandet av de grymma handlingarna och grät av den mentala smärtan efteråt.

Somliga spädbarn kunde väga upp till fyra och ett halvt kilo, och ett friskt spädbarn är inte så lätt att döda. Man kvävde dem med gasbinda eller dränkte dem i stora hinkar med vatten, och om detta blev för svårt injicerade man alkohol, luft eller desinfektionsvätska i barnets hjärna. Processen kunde ta upp till en timma.

Läkaren hyser inte någon som helst tvekan om att de kinesiska dödsläger som rapporterats om på sistone, där fångar utgör levande organbanker och kremeras i hemlighet efter att de bestulits på sina organ, verkligen existerar. Enligt henne har det kinesiska kommunistpartiet tydligt visat att ingen grym handling är dem främmande. Men hon förstår också att människor som inte varit med om samma saker som hon kan ha svårt att tro på att dessa förskräckliga brott kan begås av en regim mot dess eget folk. Hon vädjar till alla kollegor som är inblandade i denna hantering att avslöja den, och uppmanar även alla kineser att ta avstånd från kommunistpartiet och dess underavdelningar och besläktade organisationer.

Källa: http://www.clearharmony.net/articles/200605/32898.html