Den kinesiska regimens kulturshower kan inte mäta sig med Shen Yun
Den välkände kinesiske kompositören Xu Peidong, med olika kopplingar till regimen, sade i ett möte i Beijing nyligen att kultursällskap utomlands som sponsrats av regimen har till stor del misslyckats, och överskuggats av Shen Yun Performings Arts. (Foto: Weibo.com)


Vid det kinesiska kommunistpartiets rådgivande organs årliga möte, beklagade en välkänd kompositör misslyckandet för statligt sponsrade artistkompanier utomlands. Han jämförde deras dåliga publikmottagande med Shen Yun Performing Arts, ett oberoende klassiskt, kinesiskt danskompani med säte i New York.

– Många av mina vänner säger att de verkligen tycker att Shen Yuns framträdanden är excellenta, sade Xu Peidong.

Han sade också att ”utlänningar” (det vill säga icke-kineser) tycker att föreställningen är ”konstnärligt förträffliga” och ”berörande”.

Xu Peidong är statligt anställd som kompositör, textförfattare och sångare, och har fått en mängd offentliga priser. Han höll sitt tal den 7 mars vid ett möte i Peking, under det kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens som han är medlem av.

Xu var “orolig” över Shen Yun, enligt South China Morning Post, “då den baseras på traditionella kinesiska folksagor och legender, liknande de som förekommer i statligt sponsrade föreställningar”.

Shen Yun Performing Arts leds av utlandskineser och har inga kopplingar till Peking. Företagets uppdrag är att återuppliva kinesisk traditionell kultur, som nästan gick förlorad under kommunismen, enligt deras hemsida.

South China Morning Post skrev att  Xu “också anklagade centralregeringenför att förstöra den kinesiska kulturen”.

Xu jämförde Shen Yuns framgångar utanför Kina med kommunistpartiets egna danssällskap, som skickas ut som en del av regimens externa propaganda för att bygga upp Kinas “mjuka makt”.

”Shen Yun turnerar på så många ställen i Nordamerika, och föreställningen är enormt populär. De går med vinst enbart på biljettförsäljning”, hade Xu sagt enligt Hongkongtidningen Ming Pao.

”Vi lägger så mycket pengar på dessa utbyten, men vad är det för kulturella utbyten vi erbjuder utlänningar? Detta borde få oss att reflektera”, hade Xu tillagt.

Han hade till och med informerat kinesiska ambassader om Shen Yun, “men de ville inte rapportera tillbaka till mig om det” på grund av det politiskt känsliga ämnet.

Det kinesiska kommunistpartiets kulturpropaganda utomlands befinner sig i ett kaotiskt tillstånd, sade Xu. Regimens kultursällskap agerar utomlands helt utan någon gemensam struktur – varje provins och olika regeringsdepartement anställer sina egna sällskap – och deras framträdanden är överlag medelmåttiga, antydde han. ”Det är ganska kaotiskt” ska han ha sagt, enligt kommentarer som parafraserades av Ming Pao.

Ytterligare en av talarna på samma möte, den kinesiske tenoren Yu Junjian, sade att artister regelbundet uppträder i dåligt producerade föreställningar, på grund av regimens begränsade budget för artistsällskap som skickas utomlands.

”Sådana produktioner gör ingen nytta för landets image, eftersom de är så små och dåligt genomförda och utan scenografi”, sade tenoren enligt South China Morning Post.

Samtidigt som Hongkongtidningar som Ming Pao och South China Morning Post skrev om Xus och Yus tal, fanns ingen officiell transkription tillgänglig från kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens.

Xu Peidong har många olika titlar. Han är bland annat sekreterare för Kinas musikförening som sponsras av regimen. Hans kollega, Yu Junjiang, innehar också flera statliga kultur- och partiposter. Bland annat sitter han i det ständiga utskottet för det Allkinesiska ungdomsförbundet, som är en stor organisation inom partiet.

I åratal har Shen Yun varit måltavla för störningar från kommunistpartiets diplomatiska beskickningar utomlands. De har försökt skrämma teatrar att ställa in uppträdena och man har även skickat brev till politiker med krav på att inte närvara.

Shen Yun tycks ha väckt partiets ilska eftersom föreställningen ger en oberoende presentation av den kinesiska kulturen, något som regimen har försökt upprätthålla strikt kontroll över i Kina, och på grund av att Falun Dafa-föreningarna är ofta värdar för Shen Yun under dess världsturné. Falun Dafa är en andlig metod som aktivt har förföljts av partiet i över 13 år.

Xu Peidong rapporterades ha sagt att Shen Yun har “en modern företagsmodell, där andra och tredje generationens kineser tränas noggrant från barndomen”.

”Deras budskap är att fastlandet har förstört traditionell kinesisk kultur och att de är den äkta varan”, tillade han.

Översatt från engelska.