Den kinesiska regimen står inför en kris enligt högt uppsatt ledare
Rysslands president Vladimir Putin och He Guoqiang, en högt uppsatt ledare inom det Kinesiska kommunistpartiet, träffas under ekonomiskt forum i Sankt Petersburg, den 21 juni. (Foto: Alexei Nikolsky/AFP/Getty Images)


En högt uppsatt ledare inom det Kinesiska kommunistpartiet har, i en serie interna meddelanden till högt uppsatta kadrer i tre provinser, sagt att partiet är i fara på grund av utbredd korruption. Det rapporterar Hongkongbaserade tidskriften Trend.

He Guoqiang, som är sekreterare för den centrala kommissionen för disciplininspektion och sitter i politbyråns nio man starka ständiga utskott, som styr Kina, har upprepade gånger kommenterat de ”tre stora kontrollförlusterna” och talat om disciplinkommitténs ”paralyseringsteori” under disciplininspektionens och departementen för nationell provinsövervakningens konferenser.

De tre stora kontrollförlusterna handlar om att centralregimen förlorar kontrollen över lokala myndigheter, styrningen av gräsrotsorganisationer och implementeringen av politiska beslut på landsbygden, enligt Trend, som citerade He Guoqiang.

Dessa kontrollförluster är ett resultat av långvariga relationsproblem mellan centrala och regionala partikommittéer och ledningar, vilket kulminerat i en kris som på ett omfattande sätt kan påverka genomförandet av politiska, organisatoriska och ideologiska beslut, enligt artikeln, som här parafraserade Hes kommentarer. 

Trend sade inte exakt när och var He ska ha gjort dessa uttalanden, men artikeln nämnde en serie interna meddelanden, och underförstått var dessa källan.

Vid ett internt forum tidigare denna månad träffade He Guoqiang sekreterare och vicesekreterare från de provinsiella disciplininspektionerna i Hebei, Henan och Shandong, samt två städer (Peking och Tianjin). Enligt artikeln i Trend sade han att ”det finns en utbredd trend där lokala myndigheter använder ‘särskilda situationer’ som ursäkt för att godtyckligt tillskansa sig makt, missbruka makt och kräva mer makt.”

He sade att det faktum att de provinsiella ledarna förlorar kontrollen lokalt skapar problem för centralregimen. Missnöje bland allmänheten, ekonomiska problem och motsägelser hålls vid liv och förvärras, sade han, och detta resulterar i konflikter mellan lokala partitjänstemän och medborgare, vilket i sin tur gör att folket känner sig alienerade från centralregimen och därmed byggs mer tryck upp mot den.

”Korrupt och depraverat” beteende genomsyrar de lokala partinivåerna enligt artikeln i Trend. Tjänstemännens pakter med affärslivet och maffian gör folk rasande. Det råder total brist på kontroll när det gäller landsbygdspolitiken och administrationen, där de normala funktionerna hos partiorganisationer och administrativa strukturer står still, enligt artikeln, som parafraserade He.

Vissa administrativa strukturer inom partiet manipuleras av organiserad brottslighet som arbetar i symbios med lokala myndigheter för att manipulera och hamstra jordbruksprodukter, vilket skapar obalans mellan tillgång och efterfrågan, heter det i artikeln.

He Guoqiang ska ha sagt till de provinsiella disciplinkommittéernas sekreterare att han inte vet hur man ska bryta igenom, lösa eller minska dessa problem. ”Jag kan inte ge ett korrekt och effektivt svar… Det finns definitivt ingen specifik [lösning] i nuläget” sade han.

Det här är inte första gången på sistone som kommunistpartiets ledare har medgett att partiet har stora problem.

Enligt en annan artikel i Trend varnade Kinas förmodade nästa ledare, Xi Jinping, på ett politiskt seminarium för statsrådet och ministrar att korruptionen sätter partiet i fara.

Xi nämnde särskilt fenomenet med ”nakna tjänstemän”, vilket refererar till partitjänstemän som skickat sina familjer och tillgångar till utlandet. Dessa kadrer, som har dubbelt medborgarskap, blir allt vanligare.

Andra kadrer ordnar bekväma jobb på statliga företag till sina fruar eller släktingar, med diverse olika privilegier.

Det finns även ett
fenomen som kallas ”de tre offentliga utgifterna” som syftar på överdådiga statliga förmåner, något som lett till allmänhetens ilska mot partiet.

”Samhället bedömer att dessa… sjukliga tillstånd kommer att leda till partiets och nationens fall,” ska Xi Jinping ha sagt.

I ett officiellt tal som publicerades den 14 april sade Kinas nuvarande ledare Hu Jintao att ”partiet befinner sig vid ett kritiskt vägskäl”.

Översatt från engelska