Den kinesiska regimen skyddar markstölder och övergrepp i Inre Mongoliet
Lastbilar vid en kolgruva i Huo Lin Guo Le i den kinesiska regionen Inre Mongoliet, 10 november 2010. Den kinesiska kolonisationen av Mongoliet för att komma över områdets naturresurser orsakar människorättskränkningar, när betesmark konfiskeras illegalt, enligt en mongolisk människorättsgrupp


Markstölder och kinesiska bönders och gruvbolags kolonisation, som stöds av den kinesiska kommunistregimen, är orsakerna till människorättsproblemen i Inre Mongoliet, enligt en människorättsgrupp.

Människorättskränkningar av alla slag inträffar regelbundet i södra (Inre) Mongoliet, enligt Enghebatu Togochog, chef för USA-baserade Southern Mongolian Human Rights Information Center (SMHRIC) som gav en intervju i tidningen The Diplomat i förra veckan.

”Sydmongolerna har fullständigt tappat tron på kommunistpartiet, som har varit den enda politiska aktören bakom planering, genomförande och försvarande av Kinas koloniala politik i södra Mongoliet”, sade han till The Diplomat. ”Huvudkällan till alla problem i Kina och södra Mongoliet är det Kinesiska kommunistpartiet, och de kommer inte med någon positiv förbättring, utan förvärrar bara situationen.”

Tidigare den här
månaden kastades en grupp herdar från Inre Mongoliet ut ur Peking för att de framhärdade i att petitionera hos myndigheterna för sin betesmark, som ockuperats av lokala tjänstemän, en militärbas och hankinesiska gruvarbetare. De 17 herdarna skickades hem och sattes under strikt bevakning och hårda begränsningar, enligt Radio Free Asia (RFA).

”I fallet med herdarna från Urads mellanliggande banér så är det inte en isolerad incident, utan bara toppen på ett isberg. Hundratals liknande incidenter händer över hela södra Mongoliet nästan dagligen”, sade Togochog.

Enligt RFA misshandlades till exempel en herde till döds av hankinesiska järnvägsarbetare när han protesterade mot den illegala ockupationen av betesmarker i augusti. Hans släktingar sattes i husarrest.

En sammandrabbning
mellan sex mongoliska herdar och ett statligt skogsbolag som opererade illegalt på herdarnas betesmarker resulterade i att herdarna greps och snabbt ställdes inför rätta. Deras familjer sade till RFA att de inte hade fått ett korrekt försvar, och att rättegången ”skyndades på”.

En av herdarnas fru chockades medvetslös med en elektrisk batong vid rättssalens ingång, när kravallpolis försökte hindra familjemedlemmar från att komma in. Hennes svägerska berättade:

”De slog min svägerska med en elektrisk batong tills hon föll omkull. Vi började då ropa att det här skulle vara en öppen rättegång, och fråga dem varför de inte släppte in oss.”

Herdarna riskerar nu
upp till sju års fängelse för ”sabotage” och ”förstörelse av egendom”.

Togochog sade att kommunistpartiet stöder kinesisk migration till södra Mongoliet, och att den utgör grunden för en kolonial regim som uppmuntrar till konfiskering och utveckling av mongoliska herdars mark. Statliga medier rapporterade om utvecklingsplaner på att flytta överlevande efter den katastrofala jordbävningen i Sichuan 2008 till Inre Mongoliet, enligt vad SMHRIC rapporterade till Freedom House tidigare i år. Kinas regim förnekar dock fortfarande detta.

I augusti greps minst 13 mongoler och utsattes för administrativ bestraffning utan någon rättegång för att ha lagt upp klagomål på internet mot den föreslagna flytten av hankineser till regionen.

En bloggare straffades för att ha ”spridit rykten” för att ha sagt att 50 000 kineser från Sichuan skulle flyttas till ett område där det bara bodde 20 000 mongoliska herdar, och att man redan hade byggt hus åt dem, enligt RFA. Han skrev även att ytterligare 80 000 skulle flyttas till ett annat område, och 100 000 till ett tredje.

”Kinesisk migration har alltid varit, är fortfarande, och kommer att fortsätta att vara den grundläggande orsaken till alla sorters våld och människorättskränkningar i södra Mongoliet. Själva grunden till den kinesiska kolonialregimen i södra Mongoliet är den här migrationen”, sade Togochog till The Diplomat.

Översatt från engelska.