Den kinesiska regimen förbereder sig för att hantera det nya "fyras gäng"
Xi Jinping talar vid ett möte med den kinesiska regimens antikorruputionsorgan nyligen. Xi skakade hand med frun till förre kommunistledaren Hua Guofeng, vilket ledde till spekulationer kring vad den gesten kan ha betytt. (Foto: Ed Jones-Pool/Getty images)


Kinesiska kommunistpartiets ledare Xi Jinping väckte minnen av “de fyras gäng” till liv vid en officiell kinesisk nyårstillställning, när han hedrade frun till Mao Zedongs kortlivade efterträdare med en handskakning och en bugning. Kommentatorer spekulerar nu om innebörden i den helt säkert nogrannt uttänkta och iscensatta handlingen.

Över 2 000 högt uppsatta medlemmar av det Kinesiska kommunistpartiet hade samlats för att fira nyår i folkets stora sal den 8 februari. Xi Jinping hälsade mycket öppet och offentligt på Han Zhijun, hustru till den avlidne kommunistpartiledaren Hua Guofeng.

Hua efterträdde Mao i oktober 1976. Han spelade en avgörande roll i att få slut på kulturrevolutionen och hjälpte till att få i gång den så kallade ”reformperioden”. Han var en nyckelfigur i gripandet av ”de fyras gäng”, en grupp inom partiet som inkluderade Maos sista fru Jiang Qing, som kontrollerade kommunistpartiets maktorgan under den senare delen av kulturrevolutionen. De fyra ställdes inför rätta för förräderi, utmålades som en kontrarevolutionär kraft, och anklagades för hundratusentals människors död.

Den 10 februari publicerade den liberala politiska tidskriften Yanhuang Chunqiu en lång artikel om Hua Guofeng, bland annat om hur han iscensatte gripandet av ”de fyras gäng” efter Maos död.

Många observatörer tycker sig se ett nytt ”de fyras gäng” i den utrensade ”kronprinsen” Bo Xilai, förre partiledaren Jiang Zemin, förre politbyråmedlemmen Zeng Qinghong och den förre högste ledaren för inhemsk säkerhet, Zhou Yongkang.

– Det pågår strider inom kommunistpartiet. Se till exempel på gripandet av Bo Xilai. Kan den här sortens händelser utvidgas till andra? Kan det leda till liknande effekter som när ”de fyras gäng” greps? Det finns fortfarande personer högt upp i partiets makthierarki som är konservativa. Att ta upp Hua Guofeng visar på den här sortens förändringar. Jag tror att det kan ha en symbolisk betydelse, Sun Wenguang, sade före detta professor på Shandonguniversitetet, till radiokanalen Sound of Hope (SOH).

Den politiske analytikern Hua Po sade att en massiv utrensning inom partiet är oundviklig.

– Xi ser väldigt samlad ut just nu. Jag tror att det här är lugnet före stormen. De korrupta elementen utgör faktiskt en intressegrupp inom partiet; de är den största fienden på vägen till reformer. De kommer främst från Jiang Zemins fraktion. Det finns dock stora svårigheter inbegripna i att genomföra en sådan utrensning, så Xi håller sig lugn och försöker att först vinna den allmänna opinionen. Därför skakade han hand med Han. Först måste han vinna över vänsterelementen och de i mitten. Därefter måste han bli vän med många andra medan han förbereder den stora utrensningen, sade Hua Po till SOH.

Epoch Times kommentator Zhou Xiaohui tolkar händelserna som ett försök av Xi att vinna över partiets mittenflygel för att bekämpa de konservativa krafterna. Han förutspår även att partiet kommer att börja rensa ut resterna av Jiangs fraktion.

– Hua Guofeng och hans familj har osynliggjorts av kommunistpartiet under de senaste årtiondena. Varför syns de nu plötsligt i offentligheten? Det är tydligt att Xis mycket iögonenfallande möte med Hua Guofengs fru och artikeln om Hua i Yanhuang Chunqiu är medvetna handlingar. Att Han dyker upp offentligt pekar på Hua Guofeng och när han grep ”de fyras gäng”, sade Zhou.

Han tillade att efter att Xi kom till makten i slutet av november vidtog han ett antal åtgärder för att underminera Jiang-fraktionens styrka. Bland annat har han försvagat säkerhetsapparatens makt, släppt många petitionärer ur fångenskap, gripit Zhou Yongkangs underlydande, och plötsligt meddelat att systemet med tvångsarbetsläger ska avskaffas. Petitionärer och advokater som har rapporterat om Zhou Yongkang under sina riktiga namn har inte utsatts för vedergällning från myndigheterna.

Zhou Xiaohui sade att partiets högsta ledning redan har beslutat sig för hur man ska hantera det nya ”fyras gäng”. Det är emellertid oklart om Xi kommer att ställa dem till ansvar för deras främsta brott: förföljelsen av Falun Gong och massdödandet av Falun Gong-utövare för deras organs skull.

Översatt från engelska