Den kinesiska nyårsgalan hedrades i Chicago
"Snowy Mountain, White Lotus", ett dansuppträdande från 2007 NTDTV:s Kinesiska nyårsgala. (Foto: NTDTV)


Innan uppträdandet lördagen den 3 mars på Chicagos Auditorium Theater hedrades den Kinesiska Nyårsgalan under en mottagning på teatern.

– Gamla och nya vänner välkomna till 2007 års nyårsgala, sade ordföranden för arrangemangets organiserande kommitté, Peng Su, vid mottagningens öppnande.

Peng Su presenterade Yi Liu, chef för Sound of Hope Radio nätverket NFP och lokal värd för denna globala produktion som kan ses i över 30 städer över hela världen.

Yi Liu talade om de vägledande principerna för Sound of Hope. Principer som enligt Liu har mycket gemensamt med de traditioner som NTDTV:s gala presenterar. Hon talade om det kinesiska nyåret som en betydelsefull högtid för miljarder människor – den viktigaste högtiden för etniska kineser och östasiater över hela värden.

Liu nämnde att galan hade mottagit mer än tjugo hälsningar och lyckönskningsbrev – däribland resolutioner och tillkännagivanden från federala, statliga och kommunala nivåer.

Thomas Cho, chef för The Taipei Economic and Cultural Office i Chicago, tackade hjärtligt den organiserande kommittén, ”för att ha tagit hit denna praktfulla gala och sagolika produktionen av kinesisk musik och dans till Chicago.” Han fortsatte med att berömma arrangörernas engagemang och hängivenhet till detta projekt.

Chicagos 11: e distriktets kommunrepresentant James Balcer Alderman presenterade en hedrande resolution för Nyårsgalans kommitté. Han nämnde det viktiga bidrag som kinesiska och asiatiska samfund för med sig till den amerikanska kulturen och nämnde med särskild respekt det kinesiska folkets mycket vördade ”familjevärderingar” som något som amerikansk kultur verkligen behöver.
Andra talare var senatorn Mattie Hunder vars väljarområde omfattar Chicagos Chinatown; Jan Shakowsky, kongressrepresentanten från Illinois, 9:e distrikt, och Joseph Moreno, kommissionär från det 7:e distriktet i kommunen Cook; som alla gav hälsningar och lyckönskningar.

Många stödde nyårsgalans vision att dela med sig av traditionell kinesisk kultur trots påtryckningar från den kinesiska kommunistregimen.

– Efter att vi hade hört om de olika trakasserierna som galan hade mötts av gjorde vi en utredning om vad som hände, sade Christina Saldana, kommissionär Morenos assistent, efter mottagningen. Hon hänvisade till försöken att störa produktionen av galan i Chicago.
– Kommissionären representerar Chinatown och han är orubblig när det gäller mänskliga rättigheter. Liksom många andra tjänstemän fick kommissionären ett telefonsamtal från det kinesiska konsulatet före mottagningen som beordrade honom att återkalla sitt hälsningsbrev, sade hon också

– Pressekreteraren från konsulatet ringde och var upprörd över brevet med hälsningar till galan. Konsulatet ansåg att ett hälsningsbrev var mycket opassande. Kommissionären tyckte dock att skickandet av ett brev med hälsningar till det enda stora firandet under det kinesiska nyåret var mycket passande och vägrade att återkalla det, förklarade Saldena.

Genom att vägra ge efter för påtryckningar hjälpte folkvalda som kommissionär Moreno till att säkerställa att det blev en framgångsrik produktion som kunde avnjutas av alla.

Saldena mindes också förra årets show:

– Jag älskade den. Jag älskar kinesiska målningar och konst så jag älskar [showen] väldigt mycket.”

Översatt från originalartikel på engelska av Thomas Pompe.