Den kinesiska musikens fem element, fem toner
I Kina har man sedan forna tider ansett att den kinesiska musiken är baserad på de fem elementen. (Foto: New Tang Dynasty Television)


Begreppet om de fem elementen är inbäddad i den kinesiska musiken och ärdjupt sammanflätad med kinesisk traditionell kultur.

Kinesisk musik bygger på det forna kinesiska pentatoniska systemet, en skala som innehåller fem toner. De fem tonerna är: jue, zhi, gong, shang och yu.

Enligt den kinesiska teorin om de fem elementen är tonerna inom den kinesiska musiken kopplade till en myriad kosmologiska begrepp, liksom till människans inre funktioner.

Kineser ser det inte som en slump att människan har fem inre organ: lever, hjärta, mjälte, lungor och njurar. Dessutom har hon fem sinnesorgan: näsa, mun, tunga, ögon och öron och fem fingrar på varje hand. Enligt kinesisk tradition kan dessa fem toner påverka människans inre organ och kan fungera som en reglerande mekanism.

Musik kan öka metabolismen, öppna tankeprocesser och reglera hjärtat. Eftersom alla människor är olika, skiljer sig de inre organen från person till person och musiken berör människor på olika sätt.

Beträffande de fem grundtonerna kan man upptäcka att människokroppen påverkas olika. Exempelvis klassificeras gongbaserade melodier som ädla, jordrelaterade och påverkar mjälten. Lyssnar man ofta på sådan musik blir man tolerant och godhjärtad.

Shangmelodier är tunga, som metall, oböjliga. Den här musiken påverkar lungorna och lyssnar man ofta till den blir man rättskaffens och vänlig.

Juebaserad musik förebådar vårens ankomst och väcker allt till liv på nytt. Den här sortens musik påverkar levern. När man lyssnar på den blir man godhjärtad och försonligt inställd.

Zhimusik är mycket känslosam, som eld. Det påverkar hjärtat. Att lyssna på den gör en generös.

Yubaserad musik är melankolisk, som stilla rinnande vatten. Den påverkar njurarna. Att lyssna till dessa toner gör att man blir mentalt balanserad och blid, ”sorgsen men inte sårad” och ”nöjd men inte exalterad” som det kinesiska uttrycket lyder. Det är vad den kinesiska musikkulturen försöker förmedla.

Översatt från engelska