Den kinesiska kulturen är moraliskt fördärvad, menar kritiker
En försäljare märker mjölkförpackningar med de kinesiska tecknen för "Innehåller ej melamin" i Chengdu, Kina. Än så länge har över 53 000 barn förgiftats av melamin i Kina. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Medan de förgiftade mejeriprodukterna från Kina sprids i världen forskas det kring hur dessa förorenade matvaror inverkar på vår hälsa.

En del kritiker hävdar att förorenad mat enbart påverkar ens fysiska kropp. Andra anser att de giftiga produkterna leder till någonting ännu värre.

Den kinesiska kulturkritikern Zhu Dake publicerade nyligen en artikel kallad ”Fenomenet giftig mjölk och njurstenar” på sin blogg (på webbsidan sina.com). Zhu anser att Kinas förorenade mejeriprodukter är ytterligare ett symptom på landets ”post-olympiska era”.

I ett land där man avsiktligt förorenar nästan alla typer av mejeriprodukter väcks mycket misstänksamhet mot hela matindustrin. Giftig mjölkersättning för spädbarn är bara toppen på isberget.

För att uppnå maximal profit fortsätter många kemi- och matfabrikörer att producera produkter som är fulla av giftiga ämnen.

Myndigheterna främjar företagens användande av gifter för att uppnå önskat bnp. Samtidigt erhåller entreprenörerna certifikat från den statliga matinspektionen som befriar dem från inspektioner.  

– Det här problemet är faktiskt en moralisk kollaps eftersom många av dessa affärsmänniskor förlorat sin grundläggande moral, och de tar med sig hela driftssystemet i processen. Den här typen av saker skulle inte inträffa i ett normalt samhälle, sade Li Hongkuan som tidigare var redaktör för tidskriften VIP Reference som har sitt huvudkontor i Washington.

– Den befläckade kinesiska kulturen är faktiskt hemskare än förgiftat mjölkpulver, men allmänheten har ännu inte uppmärksammat detta. För att locka fler besökare till deras webbsida tvingas till exempel skribenter att skriva 10 000 till 20 000 kinesiska tecken i form av artikelserier istället för det mer resonabla 3 000 tecken per dag. Med den ökade kvantiteten har kvaliteten försämrats avsevärt. Best-sellers är ofta samma sak som lågkvalitetsböcker. Efter att ”fejksången” på Peking-OS öppningsceremoni avslöjades höjde en del till och med sina röster och talade för det falska framträdandet, fortsatte Liu.

Arkitekturexperten Wang Weilo, som är bosatt i Tyskland, tycker att de förfalskade och förorenade produkterna i Kinas industrier tyder på att det kinesiska samhället är moraliskt bankrutt. För att illustrera sitt uttalande använde Wang exemplet med skolbyggnaderna som rasade under jordbävningen i Sichuanprovinsen tidigare i år, då tusentals barn begravdes levande.

– Skolbyggnaderna skulle ha varit konstruerade av arkitekter, sedan skulle konstruktionerna besiktigas, inspekteras och godkännas. Därför har låntagare, de som bidragit med pengar, utbildningsbyrån, byggentreprenörer, arbetare, chefer, skolans rektor och skolans ekonomipersonal alla varit delaktiga i att bygga dessa dåliga skolbyggnader. Man kan inte skylla på bara några få. Många kineser ser saker som är fel och de bryr sig inte om att säga ifrån. De anser det vara någon annans ansvar och de har inte tänkt på att en dag när deras barn gick in i dessa osäkra klassrum skulle de begravas bland spillrorna.

http://en.epochtimes.com/n2/china/chinese-culture-bankrupt-melamine-5603.html