Den globala temperaturökningen för första gången över en grad
Jordgloben med rök omkring symboliserar den globala uppvärmningen. EU-länderna vill begränsa uppvärmningen till två grader Celsius. Nu har höjningen nått över en grad. (Foto: Lionel Bonaventure /AFP/Getty Images)


Väderdata för 2015 visar för första gången en global, genomsnittlig temperaturökning över en grad Celsius jämfört med förindustriell tid, rapporterar den brittiska vädertjänsten Met Office.

Årets kraftiga El Niño har till viss del påverkat höjningen, berättar Stephen Hadley, chef vid Met Office i Hadley, Storbritannien.

– Vi har varit med om liknande naturfenomen tidigare, men det här är första gången vi når 1-gradsstrecket och det är tydligt att det är mänsklig påverkan som driver dagens klimat mot okänt territorium, säger han.

FAKTA: Förindustriell temperatur
Det finns ingen bestämd tidsperiod som används som standard för att jämföra förändringar i temperaturen. Tillgängliga temperaturdata bakåt i tiden, mot 1750, den tid som vanligen representerar förindustriella förhållanden, är begränsade. Met Office använder 1850-1900 som den mest pålitliga referensperioden. Den används också av FN:s klimatpanel, IPCC.

Fortfarande spelar den naturliga variationen in och det kommer nog år som inte ligger över en grads uppvärmning, säger Peter Stott, chef för klimatövervakningen vid Met Office.

– Allteftersom världen fortsätter att bli varmare under de kommande årtiondena, kommer vi att få fler och fler år som överskrider 1-gradsstrecket, så småningom blir det normen, tillägger han.

Goda möjligheter att sänka utsläppen av växthusgaser enligt FN:s nya rapport

Även om temperaturhöjningen inte är en konkret gräns för praktiska åtgärder är detta en markör som anammats i EU:s klimatmål på max två graders uppvärmning globalt.

Global uppvärmning riskerar att lägga miljontals hem under vatten