Den förunderliga kroppen
Kroppen har många fascinerande egenskaper. Dr Stephen Juan från Australien presenterar här några av dem.


Dr Stephen Juan presenterar några annorlunda fakta om den mänskliga kroppen och tiden. Allting tar tid, inklusive det som händer i människokroppen. Nedan följer lite okända fakta om människokroppen och tiden.

◊ Fingeravtryck skapas sex till åtta veckor före födelsen.

◊ Fingernaglar växer fyra gånger snabbare än tånaglar – ungefär 0,5 mm i veckan.

◊ Om ett barn under 12 år får fingertoppen ovanför yttersta leden avskuren kan den växa ut igen. Det tar omkring elva veckor för den att växa ut. Vuxna har inte den här förmågan.

◊ I fostrets hjärna utvecklas nervcellerna med en genomsnittlig hastighet på mer än 250 000 per minut. Vid födelsen innehåller barnets hjärna närmare 1000 miljarder nervceller. Efter födelsen avtar hastigheten för nervcellernas tillväxt dramatiskt.

◊ Smaklökar är bland de tidigaste organen som utvecklas. Under den sista tredjedelen av graviditeten reagerar fostrets smaklökar på kemikalier i fostervattnet. Livstiden för en smaklökscell är omkring 10,5 dagar.

◊ I genomsnitt tar det fyra till sex veckor för en nerv att ombildas.

◊ Tandköttet förnyas varje till varannan vecka.

◊ Ögonfransar, som det finns mer av på övre ögonlocket än på det undre ögonlocket, faller av kontinuerligt. Vart och ett av de mer än 200 håren per öga sitter kvar i tre till fem månader.

◊ Vibrationer i luften skapar ljudvågor. Ju högre tonhöjd, desto högre är frekvensen. Vuxna kan uppfatta ljudvågor med en frekvens mellan 16 och omkring 20 000 svängningar per sekund. Bäst hör de dock vid frekvenser mellan 1 000 och 2 000 svängningar per sekund.

◊ Barn hör högre toner bättre än vuxna. Efter puberteten avtar denna känslighet samtidigt som rösten blir mörkare. Våra öron är bäst anpassade till tonläget eller ljudfrekvensen för mänsklig konversation.

◊ Hjärnans förmåga att uppfatta varifrån ljudet kommer är beroende av olikheten i tid för ljudet att nå de två öronen. Vi kan uppfatta källan till ljudet även om det bara är en hundradels sekunds skillnad i tid.

◊ Kroppen avger vatten genom huden (genom enkel diffusion) med en hastighet av en liter per dag. Kroppen förlorar ungefär samma mängd vatten varje dag från lungorna genom andningen. Varje andetag varar i ungefär fem sekunder.

Stephen Juan är filosofie doktor och antropolog vid University of Sidney i Australien. Maila era frågor (på engelska) kring den förunderliga kroppen till s.juan@edfac.usyd.edu.au

http://www.theepochtimes.com/news/6-5-19/41660.html