Den förunderliga kroppen: Sinnets tre discipliner
(Foto: Photos.com)


Psykologi är det namn som givits till den akademiska disciplinen och vetenskapen kring mänskligt beteende genom undersökning av sinne och upplevelser.

Psykologi innebär studier av människor, eller mer specifikt hur människor beter sig och upplever saker som individer. Psykologi utforskar alla aspekter av beteende, inklusive tankar och känslor.

Psykologer vill få reda på vad som vägleder och driver en människa, samt allt om hur människor agerar, reagerar och interagerar.

”Psykhe” är grekiska och betyder ”själ”. Första gången det användes, av Rudlof Goeckel (1547–1628), var i samband med studier av själen, inte sinnet. Begreppet utökades till att betyda ”hjärna” genom arbeten av anatomen Thomas Willis 1672 och till att betyda ”sinne” genom filosofen Christian Wolffs arbeten 1732 och 1734. Under 1800-talet, och än mer under 1900-talet, vidgades användningen och distanserades från filosofin.

Parapsykologi är ett namn som givits till den akademiska disciplinen och vetenskapen kring övernaturlig forskning. ”Para” är ett prefix från grekiskan som betyder ”vid sidan av, bortom, förändrad och motsatt”. På så vis existerar parapsykologin vid sidan av, bortom, förändrat och i motsats till psykologin.

Detta ger en antydan om varför parapsykologin i jämförelse med psykologin har haft det svårare att bli erkänd som en akademisk disciplin och som en vetenskap.

Parapsykologin kan bäst beskrivas som ett bihang till psykologin. Parapsykologi utforskar frågor som psykologin ofta väljer att inte ställa.

Detta innefattar begrepp som utomsinnlig varseblivning (förmågan att skaffa information på andra sätt än genom de fem sinnena) och psykokinesi, som ibland kallas telekinesi (sinnets förmåga att påverka materia utanför kroppen).

Psykiatri är det namn som givits till den gren inom läkarvetenskapen som hanterar diagnostisering och behandling av psykologiska och fysiska problem som är associerade till mentalsjukdomar eller sjukdomar i hjärnan.

Psykhe, i kombination med det grekiska orden Iatreia, betyder ”läkande vård” och ger oss vår moderna betydelse av psykiatri som ”läkande vård för psyket”.

Psykiatriker använder rådgivning, medicin och kirurgi när de utför sin behandling.

Stephen Juan är filosofie doktor och antropolog vid University of Sidney i Australien. Skicka era frågor kring ämnet, ”den förunderliga kroppen” till:

Översatt från:

Tidigare artiklar i serien: ”Den förunderliga kroppen”.

Den förunderliga kroppen: Hur lång tid tar det för kroppen att …?

Den förunderliga kroppen: kan två människor drömma samma dröm?

Epoch Times logo

Copyright © 2017