Den försvunna staden Atlantis syns på Google Maps?
En skärmbild från Google Maps av det område där Atlantis tros ha legat. (Skärmbild från Google Maps)


På botten av Atlanten, ungefär 40 mil utanför nordvästra Afrikas kust, i närheten av Kanarieöarna, ligger ett mystiskt rutnät som  upptäcktes av en engelsk flygingenjör när han använde Google Earth 5.0 när versionen kom ut 2009.

Bernie Bamford sade till Daily Telegraph i en rapport 2009 att nätverket av linjer måste vara skapade av människan och liknade det vid rutnätsmönstret av staden Milton Keynes i England.

Rektangeln är ungefär 160 x 110 km stor, motsvarande storleken av Wales, och är belägen vid koordinaterna 31 15’15.53N, 24 15’30.53W, ungefär 6 km under havsytan. Det finns också andra raka korsande linjer som börjar ungefär 240 km öster om det gatuliknande nät som Bamford upptäckte.

Charles Orser, intendent för historisk arkeologi på New York State University, sade att de mystiska markeringarna kan vara rester av den förlorade staden Atlantis som först nämndes i den grekiske filosofen Platons dialoger, enligt tidningen The Sun 2009.

”Platsen är en av de mest framträdande bland de föreslagna lägena för Atlantis, som Platon beskrev det. Även om det visar sig vara geografiskt förtjänar det definitivt en närmare titt”, sade Orser till The Sun.

Enligt Platon var Atlantis en sjöstridsmakt belägen ”framför Herkules stoder” – Gibraltar sund – som erövrade delar av Västeuropa och Afrika runt 9600 före Kristus. Platon beskriver Atlantis som ett land med stort välstånd och naturlig skönhet, större än Libyen och Asien tillsammans. Men efter ett misslyckat försök att invadera Aten sjönk Atlantis till havsbotten, förintat av jordbävningar och översvämningar.

Google sade emellertid att linjerna kan ha orsakats av ekolodet från båten som samlade in informationen.

”Det är sant att många fantastiska upptäckter har gjorts med Google Earth, däribland en orörd skog i Moçambique där tidigare okända varelser lever, samt resterna av en forntida romersk villa”, sade Google i ett uttalande 2009, enligt The Sun.

”I det här fallet är dock det som användarna ser en kvarleva av datainsamlingsprocessen. Batymetriska data samlas ofta in från båtar som använder ekolod för att göra mätningar av havsbotten. Linjerna visar båtens väg medan den samlar in data.”

Men Googles förklaring redogör inte för områdena mellan linjerna.

– Det faktum att det finns blanka fläckar mellan var och en av dessa linjer är ett tecken på hur lite vi verkligen vet om världens hav, sade Google.

Översatt från engelska