Den avsatta byledningen i Wukan utreds av partiet
Bybor håller upp banderoller under ett protestmöte i Wukan i Guangdongprovinsen, 19 december 2011. De krävde att de centrala myndigheterna skulle agera mot illegala markövertaganden och att en lokal ledare dött i myndighetsförvar. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


De kinesiska myndigheterna har straffat åtta av nio medlemmar av Wukans förra bykommitté, enligt ett meddelande som nyligen gick ut. Byledarnas korruption – vilket är vanligt i kinesiska byar – ledde till en lokal revolt som fick medieuppmärksamhet över hela världen förra året.

De åtta personerna greps den 20 april av Lufengs kommission för disciplininspektion, det partiorgan som ska hantera korrumperade medlemmar, för illegala markförsäljningar och felaktig ekonomisk hantering. Lufeng är det administrativa område som Wukan ligger i, i den sydliga kustprovinsen Guangdong.

Den förre partisekreteraren Xue Chang hade 200 000 yuan i illegala inkomster som konfiskerades enligt det statliga språkröret, nyhetsbyrån Xinhua. Chefen för den tidigare bykommittén, Chen Shunyi, uteslöts ur kommunistpartiet, och sex andra tjänsteman har också straffats. Alla åtta är under ”shuanggui”, en sluten, intern partiprocedur för att hantera partitjänstemän som man har problem med.

Experter menar att shuanggui är en illegal process. Hao Jingsong, grundare av Public Interest Lawyer Center i Peking, sade till Voice of America att shuanggui, som innefattar att man griper, kvarhåller och förhör personer, inte för en legal åtgärd, utan en disciplinåtgärd inom det Kinesiska kommunistpartiet. All begränsning av den personliga friheten som inte har stöd i lagen är illegal, sade han. Den centrala kommissionen för disciplininspektion satte nyligen Bo Xilai under denna åtgärd.

I början av september förra året började invånarna i Wukan protestera mot den förra bykommitténs markförsäljning. De hade sålt kollektivt ägd mark för personlig vinning, enligt byborna. Det hela utvecklades till en revolt, där byledarna kastades ut ur byn, och invånarna skapade en egen bykommitté. Denna kommitté upplöstes senare av partitjänstemän som fick byn att välja ytterligare en ny bykommitté.

Det har diskuterats mycket om huruvida händelserna i Wukan – där invånarna nu tycks ha fått en renhårig kommitté som de själva valt, som styr åtminstone delar av deras angelägenheter – kan komma att utgöra ett exempel för gräsrotsdemokrati i Kina. Man har till och med spekulerat i om processen skulle kunna överföras till högre nivåer inom administrationen. Byborna i Wukan har dock fortfarande inte kunnat lösa själva markproblemen. Och bredvid varje bykommitté finns en partikommitté, som inte svarar inför folket, utan partiet. I fallet med Wukan har heller ännu inte protestledaren Xue Jinbos död utretts.

Översatt från engelska