Demokratins fördelar ses i domen mot Taiwans förre president
Taiwans förre president Chen Shui-bian bakom taggtråd i Taipeis fängelse i Tucheng, Taipei County. (Foto: AFP / Getty Images)


Livstidsdomen mot Taiwans förre president Chen Shui-bian och hans hustru den 11 september anses av kinesiska människorättsförsvarare vara ett tecken på demokrati i det kinesiska samhället, vilket betonar den grundläggande skillnaden mellan Taiwans demokratiska system och Kinas totalitära kommunistdiktatur.

Vid sin första rättegång fann Taipeis tingsrätt Shen vara skyldig till sex anklagelsepunkter rörande korruption och penningtvätt.

Mo Shaoping, en advokat för mänskliga rättigheter i Peking, berättade för Epoch Times:
– Det finns faktiskt vissa tekniska detaljer som borde diskuteras ytterligare i detta fall. Till exempel att man ersätte domaren mitt i processen, och oenigheten mellan de två domarna om huruvida Chen borde anhållas. Men totalt sett belyser rättegången mognaden av Taiwans demokratiska system och oberoende rättsväsende, vilket är värt för Kina att ta lärdom av.

– Fallet visar värdet av det demokratiska systemet. Oavsett hur högt uppsatt tjänsteman du är kommer du säkert att straffas när du bryter mot lagen, sade Yuan Hongbing, en före detta juridikprofessor som lever i exil i Australien.

– De korrumperade tjänstemännen i den kinesiska kommunistregimen blev väldigt nervösa efter Chens dom. Folk kommer att börja tänka efter och fråga varför en före detta taiwansk president kan bli dömd, medan ett stort antal korrupta tjänstemän i Kina är fortfarande på fri fot, sade Ran Yunfei, en ung frilansskribent från Sichuanprovinsen.

Han förutspådde att myndigheternas propaganda som vanligt skulle försöka flytta fokus och beskriva fallet som en politisk kamp mellan Kuomintang (KMT) och Det demokratiska progressiva partiet. Detta för att undvika att fler och fler kineser skulle förstå fördelarna med demokrati och frihet. Den kommunistiska regimen skulle också anklaga demokratin för att föra med sig social kaos i Taiwan.

Trots det faktum att många jämför Chens fall med andra korruptionsfall, betonade Yuan:
– Det finns faktiskt vissa korrupta tjänstemän som har dömts i Kina men det finns en grundläggande skillnad i dessa fall. De är bara sådana som förlorat ett politiskt krig inom den kommunistiska totalitära diktaturen.

– Kinas rättssystem har tre kännetecken. Det första är att det används för att godtyckligt förfölja dem som vågar stå emot den kommunistiska diktaturen, såsom tibetanerna och uigurerna. Det andra är att det används för att förfölja frihetskämpar och politiska dissidenter. För det tredje används det som ett vapen av vinnarna att slå ner på förlorarna i det kommunistiska partiet, sade Yuan.

Advokat Mo nämnde också skillnaden i rättsväsendet mellan Kina och Taiwan. I Kina finns det en politisk och juridisk kommitté i varje distrikt. På uppdrag av kommunistpartiet har kommittén den absoluta makten över rättsväsendet, medan i Taiwan är rättsväsendet oberoende av politiskt parti.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22393/