Demokratiförespråkare förbereder sig för guvernörsvalet i Hongkong
Alan Leong, kandidat från prodemokratiska gruppen (Foto: Wu Lianyou/The Epoch Times)


Vid en lunch som anordnades av Hong Kong Democratic Foundation (HKDF) på klubben för utlandsreportrar i Hongkong i slutet av november var Alan Leong, kandidat från prodemokratiska gruppen till guvernörsposten i Hongkong, inbjuden för att förklara varför han deltar i valet.

Leong indikerade att Hongkongs mäktiga och inflytelserika offentliga personer ofta väljer de kandidater som Peking föredrar, så det är extremt svårt för en kandidat från prodemokratiska gruppen att få stöd från minst 100 medlemmar i valkommittén, men att han kommer att göra sitt bästa.

Leong sade att prodemokratiska gruppen är angelägen om att delta i valet eftersom de inte vill att ledaren för Hongkong återigen automatiskt ska tillsättas utan någon kamp. Han påpekade emellertid att det kommer att bli svårt för honom att få tillräckligt med stöd från medlemmarna i valkommittén.

– Uppriktigt sagt är det extremt svårt att få stöd från 100 av de 800 medlemmarna i valkommittén, eftersom systemet manipulerats av olika krafter. Medlemmarna i kommittén kan utsättas för påtryckningar som inte skulle finnas i ett direktval, sade han.

Leong påpekade att under nuvarande system kan valkommittén ombes av någon med makt att stödja en kandidat som föredras av högre myndigheter (myndigheterna i Peking). Eftersom de kan avgöra ens karriär och framtid kan ett nej betraktas som att göra motstånd och att inte visa respekt.

– Hur många människor skulle vara villiga att förstöra sin framtid? frågar Leong.

Dessutom finns det ett underligt fenomen. Många rika affärsmän strävar efter medlemskap i valkommittén. Leong sade:

– Affärsmän och organisationer är beroende av myndigheternas stöd och även stora affärsorganisationer behöver skydd genom att stödja ’rätt kandidat’.

Leong kritiserar den nuvarande guvernörens, Donald Tsang Yam-kuen, tanke om styret, ”Stark ledning för folket”.

Han antydde att Hongkong behöver få en fri och rättvis konkurrenssituation för att utveckla ett samhälle i harmoni.

Leong sade att trots att Hongkong är ekonomiskt välutvecklat har dess politiska system brister på många sätt.

– I detta välutvecklade ekonomiska system är inkomsten för Hongkongs invånare under genomsnittet och fördelningen av den politiska makten är inte särskilt rättvis eftersom guvernören och hälften av medlemmarna i lagstiftande församlingen tillsätts efter val i funktionella valkretsar.

Leong betonade att han tror att en regering som kommer från ett demokratiskt val är nyckeln till ett bra styre. Han sade att han har en viktig uppgift i detta val och att han kommer att göra sitt bästa. Han hoppas också få allas stöd.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-24/48518.html