Demokratiaktivisten Wei Jingsheng hoppfull om demokratisering av Kina
Demokratiaktivisten Wei Jingsheng. (Foto: Gary Feuerberg/ Epoch Times)


En av pinojärerna inom den kinesiska demokratirörelsen reflekterade nyligen i en intervju med Sound of Hope Radio över de förändringar rörelsen genomgått under de 21 år som gått sedan massakern på Himmelska fridens torg. Han budskap rent generellt var att det gjorts framsteg i det tysta och att en ledarserie från Epoch Times haft en stark påverkan under ytan.

Wei Jingsheng talade med Sound of Hope Radio medan han deltog i en demonstration vid den kinesiska ambassaden i Köpenhamn den 9 juni, organiserad av prodemokratiska utlandskineser till minne av massakern på Himmelska fridens torg. Wei delade med sig av sina tankar om Kinas demokratiseringsprocess, det Kinesiska kommunistpartiets styre, som han ser som tyranniskt, samt de nya fakta som kommit i dagen efter att förre premiärministern Li Pengs dagbok publicerats.

Wei talade om hur många människor kände hopplöshet efter massakern.
– När människor ville resonera med kommunistregimen använde den tanks och maskingevär mot vanliga människor.
Han påpekade även att kommunistpartiet satte igång vissa förändringar under 90-talet.
– De började öppet bedriva en byråkratisk kapitalism, ökade förtrycket mot folk och slog ner på Falun Gong och andra qigongorganisationer och religiösa grupper 1999.

– Under de här omständigheterna började folk tänka på att ta till desperata metoder mot kommunistpartiet. De började söka efter och följa vem som helst som var emot partiet. Kommunistpartiets tyranni kommer från väst och påminner om fascism. Det är ett tyranni som komtrollerar folks tankar genom att hindra dem från att komma åt information av olika slag. Man har också försökt hjärntvätta folk för att få dem att bli kommunistpartiets slavar. Det här strider mot människans natur, sade Wei.

Han menar att den rörelse som Epoch Times startade 2004 där människor uppmuntras att lämna kommunistpartiet och dess underorganisationer utgör ett försvar mot detta tyranni. Det började med en lång ledarartikelserie med titeln Nio kommentarer om kommunistpartiet som Wei menar varit mycket viktigt för att ge det kinesiska folket ett sätt att bli medvetna om och göra sig av med kommunistpartiets påverkan på deras tankar.

– Ärligt talat har rörelsen gett de kineser som gått med i kommunistpartiet och dess underorganisationer möjligheten att rena och återupprätta sina samveten. Politiskt är det en tydlig signal till människor att de inte längre borde följa kommunistpartiet och begå missgärningar utan i stället vara normala människor med samveten. Det är ett mycket effektivt sätt för människor att brtya igenom kommunistpartiets tankekontroll.

Under den processen har det kinesiska folket fått en chans att återigen reflektera över Kinas demokratisering. Kinesernas motstånd mot partiets styre är faktiskt en förberedelse för Kinas demokratisering, menar Wei.
– Det här är Kinas framtida hopp och vi har nu mer självförtroende än för 21 år sedan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37381/