Debatten om global uppvärmning hettar till
Två tibetanska kvinnor står vid foten av den 7 190 meter höga glaciären Nojing Kangtsang. Trots att smältningen av Tibets glaciärer hotar att få ödesdigra globala konsekvenser så är klimatförändringar ett okänt begrepp för folket i denna region i Himalaya. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Orsaken till klimatförändringarna, deras intensitet och framtida effekter på mänskligheten är långt ifrån klarlagda, enligt en växande skara av forskare.

Den populära teorin om “global uppvärmning”, som förs fram av politiker, media och en majoritet av forskarna, hävdar att den observerade uppvärmningen av jorden är ett resultat av förhöjda halter av så kallade växthusgaser, främst koldioxid, som människan har tillfört atmosfären i och med industrialiseringen.

Det förutspådda resultatet är våldsammare väder, smältning av polarisarna och en höjning av havsytan. Akuta åtgärder är därför nödvändiga för att reducera utsläppen av växthusgaser och sätta stopp för klimatförändringen.

Råder det då ingen tvekan om dessa fakta? Jo, flera välkända experter menar att det vetenskapliga stödet för de här åsikterna är långt ifrån säkrat.

Trots att isväggarna på antarktiska halvön kollapsar finns det bevis för att Antarktis istäcke faktiskt växer, uppger dr Duncan Wingham. Datoriserade klimatmodeller har begränsningar och är opålitliga, enligt dr Henk Tennekes. Den statistik som finns bakom klimatprognoserna är behäftade med fel, och det är normalt inte utbildade statistiker som deltar i forskningsprojekt, menar dr Edward Wegman.

Alla instämmer i att det saknas en god förståelse för den faktiska inverkan av växthusgaser på klimatförändringarna och att människans bidrag är svårt att urskilja från de naturliga fluktuationerna.

Påverkan från solen

En populär alternativ teori kopplar klimatförändringarna till solens aktivitet. Dr Svensmark på Danish National Space Centre har funnit en länk mellan kosmisk strålning och skapelsen av moln på låg höjd.

När mer kosmisk strålning når Jorden skapas mer moln på låg höjd, vilket spelar en stor roll i att kyla planeten.

Solens magnetiska fält, som får den kosmiska strålningen att avvika från sin bana till Jorden, fördubblades emellertid i styrka under 1900-talet. Detta skyddar jorden från en stor mängd kosmisk strålning, vilket potentiellt kan resultera i global uppvärmning, enligt Svensmark i ett reportage i kanadensiska National Post.

Antalet solfläckar har också kopplats till förändringar i jordens temperatur av Dr Weiss på University of Cambridge. Ju färre solfläckar, desto kallare på Jorden.

Under medeltiden var jorden varm nog för att vikingarna skulle kunna kolonisera Grönland och för att vin skulle kunna växa i Storbritannien.

Under en period på 70 år på 1600-talet, kallad lilla istiden, var det emellertid nästan ingen solaktivitet alls. Hamnen i New York frös och de koloniserande vikingarna lämnade Grönland för varmare klimat.

Enligt Dr Weiss forskning kan liknande kalla perioder uppstå i framtiden.

Vetenskap kontra politik

Olika regeringars policy har starkt påverkats av de vetenskapliga rapporter som beställts av FN:s internationella panel för klimatförändringar (IPCC).

De senaste policy-skaparnas sammanfattning släpptes i februari, men den huvudsakliga vetenskapliga rapporten kommer inte förrän i maj.

2 500 av världens ledande forskare har varit involverade i detta projekt, däribland dr Richard Tol, dr Richard Lindzen och dr Christopher Landsea. De hävdar att resultaten av deras forskning har förvrängts eller ignorerats för att tillfredsställa politiska mål.

IPCC:s riktlinjer fastställer faktiskt tydligt att de vetenskapliga rapporterna kan ändras för att göras konsekventa med policy-skaparnas sammanfattning som skrivs av byråkrater.

Dr Landsea, expert på orkaner och en av huvudförfattarna, har därefter avgått.

”Jag kan personligen inte i god tro fortsätta bidra till en process som jag betraktar som både motiverad av förutbestämda agendor och vetenskapligt osund”, skrev han i ett öppet brev.

Skrivet utifrån information från Climate Change: The Deniers, Canadian National Post (februari 2007).

Läs originailartikel på engelska här.