De vises råd bildas för kurdisk fredsplan i Turkiet
Affärsmannen och tidigare politikern Tarhan Erdem, som leder de vises råd i västra Anatolien, förklarade sina tankar om den kurdiska fredsprocessen. (Foto: Tiejun Wang /Epoch Times)


Den turkiska regeringen förhandlar om ett fredsavtal som de hoppas kommer bidra till ett slut på årtiondelånga problem med terrorism och det kurdiska folkets svåra belägenhet.

För att kommunicera med allmänheten har man skapat ett oberoende vises råd med en grupp på 63 personer som kommer att ta sig an utdragna och överhettade frågor.

Vissa ser rådet som en listigt placerad politisk sköld mellan regeringen och den allmänna opinionen av en mycket laddad fråga och ifrågasätter dess oberoende. Andra tycker att det är ett viktigt steg på vägen mot fred.

PKK (Turkiska Arbetarpartiet), listad som en terroristorganisation av FN och Nato, har kommit överens om nedrustning och tillbakadragande från Turkiet i utbyte mot rättigheter för det kurdiska folket.

Kurderna utgör 16,6 procent av den turkiska befolkningen enligt uppgifter från Konda Research, varav merparten har rätt att rösta.

Fredsprocessen har utlöst kontroverser och splittrat den allmänna opinionen. Vissa tror att fredsförhandlingarna kommer att sluta med separation av kurderna.

Regeringen har i sina ansträngningar övergått till att stärka allmänhetens stöd för fredsprocessen, därav skapandet av de vises råd.

”Turkiet har kämpat med samma tänkande sedan 1923 och det har inte funnits någon respekt för de mänskliga rättigheterna. Därför har sydöstra Turkiet förblivit underutvecklat. Kurdiska folkets livskvalitet och inkomster är relativt låga. De har inte samma möjligheter”, sade Tarhan Erdem, chef för västra Anatoliens vises råd. Erdem är en ex-politiker från CHP (Republikanska folkpartiet).

”Regeringen har inte gett några anvisningar till rådet om vad man ska säga till allmänheten. Regeringen har verkligen tagit en risk (genom att utse rådet) när vi vet att vi har olika bakgrund och övertygelser. Jag har kritiserat regeringen om presidentsystemet”, sade Erdem.

Men den främsta oppositionsledaren, Kemal Kılıçdaroğlu, är tveksam till ett oberoende vises råd. ”De som gör propaganda för regeringen kan inte vara visa”, sade han i det allmänna sammanträdet för sitt parti. ”En person som leasar sin visdom kan inte sägas vara vis”.

Oppositionspartierna har bojkottat regeringen för att man förhandlat med PKK och Abdullah Öcalan och vägrat allt samarbete mellan partierna.

”De frågar oss varför vi inte stöder [fredsprocessen]”, sade Kılıçdaroğlu vid CHP:s möte, det största oppositionspartiet. ”Vad ska vi stödja? Har någon en idé? Ingen vet. Jag frågar journalister om de vet. Ingen vet. Vad ska vi stödja? Ska vi stödja era ambitioner för ett nytt presidentsystem?”

Cynismen sträcker sig till en del av allmänheten också men medlemmarna i de vises råd är obevekligt övertygade om sin självständighet och sitt värde i fredsprocessen.

”Kloka människor är så färgstarka och oliksinnade”, sade akademikern och medlemmen av de vises råd, Deniz Ulke Aribogan, till NTV och åberopade gruppens mångfald som inkluderar berömda artister, affärsmän, akademiker och journalister som lever i Turkiet och har olika bakgrunder, kultur, etnicitet och tro.

De vises råd är indelat i sju grupper med en ordförande som är chef för nio ledamöter som ansvarar för varje region. Varje grupp besöker städer i områden som tilldelats dem.

”Vi är inte en del av den politiska beslutsprocessen. Vi bara jobbar som fredens sändebud. Därför kan vi inte förutsäga slutresultatet av fredsprocessen. Men vi ser att vi fått allmänhetens stora stöd för fred i städerna vi besöker”, sade Kan Paker, chef för de vises råd i östra Anatoliens region.

”Vi kommer att tillbringa fyra dagar i två städer per vecka i östra Anatolien. Vi kommer att tala med allmänheten och delge våra resultat till regeringen. All kommunikation och allt arbete kommer att vara öppet”, sade Paker.

I vissa städer i Turkiet har människorna i de vises råd utsatts för protester och kritik. MHP:s (Nationalist Movement Party) ledare Devlet Bahceli har också fördömt regeringen och de vises råd.

”Den turkiska nationen
har drivits in i en tung depression och fällan av separation. Sextiotre mörka ansikten kommer entusiastiskt att förklara för allmänheten hur Turkiet kommer att delas upp, hur den turkiska nationen bör delas in i etniska läger, på vilket sätt PKK ska legitimeras och hur det nationella regeringssystemet kommer att störtas”, sade Bahceli i ett pressmeddelande den 5 april.

PKK:s underchef, Murat Karayılan, meddelade nyligen att de kommer att börja dra sig tillbaka från Turkiet den 8 maj.

”Om fredsprocessen misslyckas och den ena parten drar sig undan tror jag att det kommer att bli en katastrof”, säger Erdem.

Översatt från