De vill förändra slutna samhällen med hjälp av internet
En datorskärm i Peking med hemsidan för Google.cn den 26 januari 2006 efter att Google gick med på att censurera hemsidor och innehåll som regimen i Peking förbjudit. (foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


En psykolog skulle kunna beskriva det kinesiska samhället såsom lidande av Stockholmssyndromet, det vill säga det psykologiska tillstånd där den som kidnappats utvecklar ett känslomässigt band till kidnapparen.

Shiyu Zhou, som är en av de som driver Global Internet Freedom Consortium (GIF), menar att de har ett botemedel för Kinas trauma som även kan vara till nytta för stängda, totalitära samhällen i världen: Fri tillgång till information via internet. Det kostar dock pengar, och det är därför man hoppas på att den amerikanska regeringen ska agera.

Gif består av ett litet team av kinesisk-amerikanska datorvetare och ingenjörer. Precis som Zhou själv var många av dem med vid massakern på Himmelska fridens torg 1989. Efter massakern såg de hur den kinesiska staten ”började skriva om historien och förvränga sanningen”, som Zhou sade i sitt vittnesmål i oktober inför U.S. Helsinki Comission.

Medlemmarna av GIF fann varandra genom att de alla utövar Falun Gong (en meditationsmetod vars läror är baserade på principerna sanning, medkänsla och tolerans). När den kinesiska regimen förbjöd Falun Gong 1999 upplevde de något liknande som vid händelserna 1989. Återigen bevittnade de, enligt Zhou, hur statskontrollerad meda ”förväxlar rätt med fel, uppviglar till hat och institutionaliserar ignorans”.

Det psykologiska grepp som den kinesiska regimen har över det kinesiska folket beror på fyra faktorer: rädsla för att dödas; en känsla av hopplöshet (som den som grep det kinesiska folket efter att demokratirörelsen krossades 1989); vissa förmåner och lättnader (som den förbättrade levnadsstandarden som följde öppnandet av den kinesiska ekonomin); samt informationskontroll. Informationskontroll är essentiell för regimens förmåga att manipulera det kinesiska folkets tankar och känslor.

De flesta som bor i Kina idag tror att det var det Kinesiska kommunistpartiets armé som ledde motståndet mot den japanska invasionen av Kina, trots att det i själva verket var den nationalistiska Kuomintang-armén. De har fått lära sig att USA startade koreakriget och att de planerade att invadera Kina efter att de lagt under sig Nordkorea.

Studenterna som var för demokrati påstås vara ansvariga för massakern på Himmelska fridens torg. Västländer ledda av USA försöker hindra Kinas fredliga uppgång och liknande påståenden sprids.

Givetvis vet kommunistpartiets propagandister att inget av detta är sant, men genom att arbeta på att få det kinesiska folket att tro på det kan kommunistpartiet manipulera folk när de så behöver.

Informationskontroll ger den kinesiska regimen nyckeln till att kontrollera det kinesiska folket, men om man erbjuder fri och korrekt information kan denna kontroll upphävas. Det är därför internet utgör ett hot mot den kinesiska regimens tankekontrollstrategi, ett hot som de kinesiska myndigheterna har gjort sitt bästa för att möta genom att upprätta en stor brandvägg runt Kina.

– Tiotusentals cyberpoliser övervakar internetanvändare. Somliga hamnar i fängelse för att de uttryckt sina åsikter på nätet. Kinas ”Gyllene skölden”-initiativ, där man använder censurteknologi med hjälp av västerländska företag som Cisco, blockerar många hemsidor helt och filtrerar bort ämnen som det härskande partiet anser vara för politiskt känsliga, sade Zhou.

Zhou och hans kollegor på GIF har ställt upp frivilligt med tid, kunskap och pengar för att utveckla en mjukvaruserie som tillåter användare att bryta igenom Kinas ”stora brandvägg”. De mest kända programmen är Freegate och Ultrasurf. Med hjälp av dessa får användare krypterade anslutningar till proxyservrar över hela världen. De byter konstant IP-adress på servrarna, upp till 10 000 gånger per timme, på sätt som gör det omöjligt för censuren att fungera effektivt.

Projektet startade för att ge informationsfrihet till Kinas folk, men GIF har nu gått vidare och betjänar folk i stängda samhällen runt om i världen. Uppskattningsvis 90 procent av all anticensurtrafik på internet går idag genom GIF:s servrar.

Under ”saffransrevolutionen” i Burma, i slutet av augusti 2007, tredubblades den dagliga internettrafiken från Burma. Många burmeser använde GIF-systemet för att posta foton och videoklipp av regimens våld till utländska bloggar och hemsidor. Den burmesiska regeringen var tvungna att helt stänga ner internet för att stoppa utflödet av information om förtrycket.

Under oroligheterna i Tibet inför Peking-OS 2008, som ledde till tusentals gripanden och storskaliga människorättskränkningar, ökade GIF:s servertrafik med över 400 procent.

Under de iranska valet i juni i år ökade trafiken från Iran med nästan 600 procent. På lördagen den 20 juni använde uppskattningsvis en miljon iranier GIF-systemet för att besöka sidor som tidigare censurerats, som Facebook, Youtube, Twitter och Google. Iranska användare postade filmklipp, bilder och meddelanden om våldet.

Zhou talade inför Helsingforskommittén om de tänkbara effekterna av internetfrihet.

– Tänk er vad det skulle betyda om påven kunde hålla en nätbaserad gudstjänst för en halv miljon huskyrkokatoliker i Kina, eller om USA:s president skulle kunna hålla ett interaktivt stormöte med hundratusentals iranska studenter, eller om burmeser, syrianer, kubaner, tibetaner och andra skulle ha fullständiga och fria möjligheter att i realtid kommunicera med varandra och de som stödjer dem runt om i världen.

– Tänk er hur mycket säkrare världen kunde vara, hur mycket bättre vi skulle kunna förstå varann och hur snabbt auktoritära och repressiva system skulle falla om de konfronterades med engagerade, utbildade och fria medborgare.

USA:s kongress har försökt hjälpa GIF att förverkliga den dröm som Zhou här satte ord på. En koalition över partigränserna som innefattar senatorerna Arlen Specter, Sam Brownback och Frank Wolf har lagt in sammanlagt 20 miljoner dollar i de två senaste budgetarna för utrikesdepartementet och senatens version av budgeten 2010 innehåller 30 miljoner till.

Utrikesdepartementet har dock inte gett pengarna som kongressen avsatt till GIF. Enligt en artikel i Washington Post den 20 november tror de som stödjer GIF att staten hållit på pengarna eftersom GIF:s medlemmar är Falun Gong-utövare. Enligt Washington Post är staten ”rädd för Pekings reaktion om USA ger stöd till dem”.

Med ett stöd på 30 miljoner dollar skulle GIF inom loppet av några månader öka sin användarkapacitet från 1,5 miljoner personer per dag till 50 miljoner och kraftigt öka hastigheten på bytena av IP-adress, vilket skulle göra programmen ännu mer effektiva för att bryta igenom brandväggen. Vidare skulle varje dollar som GIF spenderar på anticensurmjukvara kosta förtryckande myndigheter hundratals eller till och med tusentals dollar för att blockera, vilket innebär att kostnaderna för att bekämpa GIF skulle bli orimliga.

När Barack Obama besökte Kina och höll ett stormöte med studenter i Shanghai fick han en fråga som inte kom från de av regimen utvalda studenterna. Den kom via internet till den amerikanska ambassaden och lästes upp av ambassadören Jon Huntsman å den anonyma avsändarens vägnar:

”I ett land med 350 miljoner internetanvändare och 60 miljoner bloggare, känner du till brandväggen? Borde vi kunna använda Twitter fritt?”

Obama klargjorde att han anser att fri tillgång till internet för det kinesiska folket skulle vara bra för Kina. Om utrikesdepartementet lyssnade kanske GIF kommer få de medel som behövs för att försöka riva ner Kinas stora brandvägg, och alla andra internetväggar som reses över hela världen, en gång för alla.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25907/