De som begår våldtäkt drar skam över Indien
Indiens premiärminister Narendra Modi vinkar efter att han avslutat sitt tal på landets 68:e självständighetsdagen i New Delhi den 15 augusti 2014. (Prakash Singh/AFP/Getty Images)


Under Indiens självständighetsdag gav premiärminister Narendra Modi ett tal. Han talade om det stigande antalet våldtäktsfall som han anser har dragit skam över Indien.

”Varje förälder som har en flicka på tio år hemma frågar henne vart hon ska gå och när hon kommer tillbaka, och ber henne att ringa hem när hon kommer fram”, sade han enligt The Times of India.

Premiärministern fortsatte med att fråga: ”Har du någonsin frågat din son vart han ska gå, varför han går dit och vilka som är hans vänner? Han som begår brottet är trots allt någons son.”

Narendra Modi sade att lagen kommer att hantera denna fråga strikt och uppmanade därför föräldrarna att ställa samma krav på pojkarna som de ställer på flickorna. Pojkarna måste lära sig att skilja mellan rätt och fel.

Premiärministern konstaterade även att i nationens utveckling är flickor jämbördiga partner. Men det finns en obalans mellan antalet flickor och pojkar.  Idag går det 1000 pojkar på 940 flickor och vem skapar denna obalans, frågade han och svarade:

”Inte gud. Jag vill vädja till läkarna att inte döda några ofödda flickor för pengarnas skull", sade han.