De rödgröna vill ge sjukvården extra miljard
Lars Ohly, Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand lovade mer vårdpengar på fredagen . (Foto: rodgron.se)


När partiledarna för de rödgröna träffades på fredagen lovade de en extra miljard till sjukvården, utöver de 12 miljarder till kommuner och landsting som de i april lovade att tillföra. Denna miljard ska användas för att bygga ut läkarutbildningen med 50 platser, samla hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunen och ge multisjuka äldre en personlig läkare med helhetsansvar.

Alliansregeringen har också upptäckt problem med äldre multisjuka och avsatte den 4 februari 271 miljoner kronor till Svenska Kommuner och Landsting (SKL).

De rödgröna föreslog också en del ändringar. “Försäkringspatienter ska inte få gå före vårdkön.” Sjukdomsförsäkring ska inte ge någon fördel gentemot andra tycker de. De rödgröna vill också flytta hemsjukvården och äldreomsorgen från landstinget till kommun för att som de säger komma närmare medborgaren.

Enligt de rödgröna “har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med 24 000 personer.” Detta nämner Mona Sahlin också i en del tal. Påståendet baseras vid närmare granskning på “Novemberstatistiken” från SKL insamlad november 2008 och 2009. Statistik från SCB visar att under denna period ökade arbetslösheten som mest i Sverige och finanskrisen visade sig vara en faktum.