"De politiska omvälvningarna i Kina är viktiga"
Wei Jinsheng (Shar Adams/The Epoch Times)


1997, efter att ha genomlevt 19 år av fångenskap och tortyr för att ha kämpat för demokrati i Kina, släpptes aktivisten Wei Jingsheng plötsligt, och sändes i exil i USA, som ett resultat av dåvarande presidenten Bill Clintons ansträngningar. Idag är han den mest erkända kinesiska människorätts- och demokratiaktivisten. Han har vunnit ett stort antal människorättspriser och är ordförande i Overseas Chinese Democracy Coalition. Idag bor Wei i Washington DC, där Epoch Times talade med honom om de betydelsefulla politiska omvälvningarna i Kina just nu.

Epoch Times: Hur ser du på de händelser som utspelat sig i Kina efter att den förre polischefen i Chongqing, Wang Lijun, försökte hoppa av till USA via det amerikanska konsulatet, sparkandet av Chongqings partichef Bo Xilai, och marginaliseringen av Zhou Yongkang, ledare för det Politisk-rättsliga utskottet och medlem av Politbyråns ständiga utskott?

Wei Jingsheng: Från början var konflikten inom kommunistpartiet bara det gamla vanliga; de håller på såhär hela tiden och slåss inbördes. Det började röra på sig när den här personen, Wang Lijun, sprang in på det amerikanska konsulatet. Nu har det hela blivit en mediaangelägenhet och eskalerat, så nu påverkar det kommunistpartiets styre.

Epoch Times: Förekom det en kupp och ett försök att hindra Xi Jinping från att bli nästa ledare?

Wei: Ja. Det är också anledningen till att förhållandet mellan Zhou Yongkang och Xi Jinping har försämrats, vilket påverkat hela bilden när det gäller kommunistpartiets ledning.

Epoch Times: Vad är din syn på den position som Zhou Yongkangs fraktion befinner sig i nu?

Wei: Jiang Zemins fraktion har redan börjat falla samman. Det finns några nytänkare och några som är gammaldags – de är inte ens ense inbördes. Så nu är det väldigt knepigt till och med inom fraktionerna, och olika personer flyttar från en sida till en annan. Vi kallar den här situationen för att ”kortleken blandas”.

Det är väldigt komplicerat. Zhou har lett Politisk-rättsliga utskottet länge. Det ger honom makt över polisen och militärpolisen, domstolarna och åklagarna. Men nu ligger han illa till. Faktiskt, redan innan han hamnat illa till så var det folk som inte ville lyssna på honom. Särskilt en av grenarna av den mäktiga militärpolisen har slutat lyssna på honom, och den som leder den grenen är en nära allierad till Xi Jinping, så givetvis lyssnar han nu inte på Zhou. Den officiella ledaren för militärpolisen är dock Zhous man. Så på grund av detta komplicerade läge är Hu Jintao mycket nervös att det ska bli upplopp eller ett kuppförsök.

Epoch Times: Är detta slutet för Zhou Yongkang?

Wei: Ja, det håller på att ta slut, men han kan komma att göra ett sista försök att slå tillbaka för att rädda sig. Så Hu Jintao är väldigt orolig, för om Zhou gör en sista attack och det faktiskt sker en kupp, kommer det vara mycket svårt att kontrollera situationen.

Epoch Times: Vad för slags sista attack skulle Zhou Yongkang kunna tänkas försöka med?

Wei: I Kina kallar vi det här för att ”slå en varg med en majsstjälk”. Vargen är rädd, och du är också väldigt rädd [skratt]. Så det är väldigt svårt att se hur det hela kommer sluta. Det är faktiskt ingen som är säker på vem som kontrollerar vilken gren av armén, och det går rykten att Zhou Yongkang redan gripit släktingar till premiärminister Wen Jiabao. Så man vet inte var hela den här röran ska ta vägen. Men från vårt perspektiv, oavsett vem som klår upp vem, så är det troligen en bra sak att kommunistpartiet är i kaos. Vår strategi är att låta kommunistpartiet driva sina interna strider, då försvagas det och kommer kollapsa av sig självt. Vårt mål är att partiet ska upplösas.

Epoch Times: Med tanke på att det är svårt att få fram fakta om vad som pågår i Kina, hur viktigt är det med rykten som informationskälla?

Wei: I ett land där korrekt information avsiktligt blockeras blir rykten en mer trovärdig informationskälla än ingen information alls. Man kan så klart säga ”Om jag inte får den bästa maten så äter jag ingenting alls”, men då svälter man ihjäl.

Epoch Times: Vad borde det kinesiska folket satsa på efter att kommunistpartiet fallit samman?

Wei: Målet för det kinesiska folket är mycket tydligt: Vi vill ha en demokrati liknande den i väst. Folk kanske inte behöver vara så specifika om vad demokrati är eller hur det skulle vara. Det är ungefär som om de ville ha äpplen; de vill ha äpplen att äta. Äpplena ser ut som de i väst, men vilken sort och färg är inte så viktigt. Efter att man fått äpplen får man en tydligare bild av vilken sort man föredrar, men just nu har de ju inga äpplen alls.

Epoch Times: Hur tror du att kinesisk demokrati kommer skilja sig från den i väst?

Wei: Jag tror att kinesisk demokrati troligen kommer ha samma form som den i USA eller kanske till och med Storbritannien, det vill säga en demokrati som bygger från botten och uppåt.

Epoch Times: Kommer folk att söka traditionella kinesiska värden och kultur?

Wei: Absolut. Det kommer finnas element av kinesisk kultur och kinesisk tradition i en demokrati som byggs nerifrån och upp kommer det kinesiska folket definitivt att föra in sina egna element av traditionell kultur i systemet. Det är oundvikligt.

Epoch Times: Kommer folket inom kommunistpartiet att ställas till svars? Kommer det att vara en viktig process?

Wei: Absolut. De kommer ställas till svars, men till vilken grad beror på hur Kina kommer se ut längre fram. … Under rådande omständigheter kanske många gamla brott kommer förlåtas för att man vill bevara samhällets stabilitet. Men om kommunistpartiet vägrar reformer nu kommer det bli upplopp och de där partitjänstemännen, som folk hatar, kommer troligen inte få ett särskilt lyckligt slut.

Epoch Times: Kan du se några potentiella framtida kinesiska ledare?

Wei: Det är svårt att säga just nu. … Alla kineser vill ha demokrati, så oavsett vem det är bör det vara någon som lyssnar på folket, som kommer etablera ett demokratiskt system. Så det är en del av det hela, absolut.

För några dagar sedan höll vi ett stort möte, en global konferens för ledarna för den kinesiska demokratirörelsen, i Williamsburg i Virginia. En person sade, ”Åh, Wei, du har en alldeles för kraftfull personlighet, du är ingen lämplig framtida kinesisk president”. Då sade en annan: ”Inga problem. Om Wei inte är lämplig kommer jag att rösta emot honom” [skratt].

Epoch Times: Ser du fram emot att återvända till Kina eller trivs du här?

Wei: Att återvända till sitt hemland är det bästa för vem som helst. Det är aldrig lika bekvämt att bo i någon annans hem.

Intervjun genomfördes via tolk, Weis assistent Huang Ciping.

Översatt från engelska.