De nio mest föraktade grupperna i Kina
Bybor håller banderoller under ett protestmöte i Wukan, Guangdongprovinsen, den 19 december 2011, med krav på att centrala myndigheter vidtar åtgärder mot markstöld och en lokal fängslad ledares dödsfall. Fastighetsbolag som arbetar med lokala tjänstemän för att konfiskera mark och bostäder från människor utan eller med ringa ersättning, tillhör de mest föraktade människorna i Kina. (Foto: STR/AFP/Getty Images )


Under de senaste åren har klyftan mellan rika och fattiga fortsatt att vidgas i Kina, och storskaliga sociala konflikter och protester ökar med den.

Internetanvändare har analyserat orsakerna till att de följande nio grupperna av människor är hatade av samhällsmedborgarna.

1. Tjänstemän

Det råder ingen tvekan om att tjänstemän toppar listan. Tjänstemännen har till och med klagat över att de inte får tillräckligt betalt och har krävt löneförhöjning. Den här korrupta gruppen består av människor som inte tjänar allmänna intressen och, dessutom, använder makten som anförtrotts i dem till att fylla sina egna fickor, skaffa mer makt, och korrumpera lokala styren.

2. Medlemmar av folkkongressen

Inte nog med att medlemmar av folkkongressen inte representerar folkets intressen utan de kommer också ofta med motioner som stämplas som ”hjärndöda” av människor. Många medlemmar företräder endast eliten.

3. Kända miljardärer

Denna elitgrupp har massor med pengar och älskar att skryta. Nyligen åkte Chen Guangbiao till USA för att försöka köpa New York Times för vilket han fick motta mycket hån i Kinas medier.

Men den här rika gruppen stämplar dem som avskyr dem som avundsjuka och som ”hatiska mot de rika”, i stället för att fundera över om hatet har sin grund i att deras rikedom genererats med oetiska metoder.

4. Ekonomer

Ekonomer fördöms eftersom de flesta av dem står på de rikas lönelista eller har gjorts kända av privilegierade intressegrupper. De förstår i sina hjärtan att endast genom att tala å de särskilda intressegruppernas vägnar kommer deras madrasser att stoppas med pengar.

5 Intellektuella i offentligheten

Offentliga intellektuella är tänkta att representera det sociala samvetet. Så kan det ha varit en gång i tiden, men nu har de köpslagit med sitt samvete för personliga fördelar, och på den här nivån är de likadana som ekonomerna.

6. Experter

Under de senaste åren, så snart en expert uttalar sig på internet i ett visst ämne, tycker folk att den så kallade expertens åsikter går på tvärs mot allmänhetens åsikt. Korrupta tjänstemän använder numera ofta experter för att rättfärdiga sina missgärningar. Till exempel har människor som petitionerar för sina rättigheter, enligt experternas utlåtanden, psykiska problem.

7. Omoraliska kändisar

Denna grupp av människor har faktiskt blivit rika och berömda som en följd av att de fördömts av allmänheten. De känner ingen skam eftersom oanständiga och omoraliska handlingar är det som ger dem mer publicitet, vilket genererar ökad rikedom. Än värre är deras managers och medierna som gjorde dem till dem de är.

8. Fastighetsbolag

I Kina finns en utbredd samverkan mellan kommunala tjänstemän och fastighetsbolag. Genom att arbeta sida vid sida stjäl de egendom från folket. De har förstört oräkneliga liv och orsakat mycket blodsutgjutelse.

9. Chefer för statsägda företag

Alla statliga banker, de tre statliga olje- och gasbolagen, China Mobile, China Unicom, China Telecom, och State Grid Corporation of China, tillhör alla de företag som frodas för att de har monopol och ständigt höjer avgifter och priser: Medan människor får stå ut med alla oskäliga avgifter från dessa statliga företag skryter deras chefer och dess personal om sina höga löner och bra anställningsförmåner.

Översatt från engelska.