De nio kommentarerna förändrar Kina
En manifestation som uppmuntrar kineserna att lämna KKP. Den 28 november hade nästan 49 miljoner människor trätt ut ur det kinesiska kommunistpartiet och dess besläktade organisationer. (Epoch Times)


Publiceringen av ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” har fått människor i det moderna Kina att granska sig själva, det kinesiska kommunistpartiets (KKP) roll och den kinesiska historien. Människors syn på KKP, som följer en ideologi som har förespråkat revolution och våld, har förändrats.

Partikulturen som KKP använt för att bli kvar vid makten håller på att suddas ut.  ”De nio kommentarerna” har gett det kinesiska folket modet att agera enligt sina samveten och därmed välja en ny riktning. Förändringen har en djupgående inverkan på Kina och omvärlden.

Om vi kan enas om att publiceringen av ”Kommunistiska manifestet” år 1848 innebar en stor förändring i världen, så är publiceringen av de nio kommentarerna år 2004 den katalysator som gör slut på kommunismen. Den påföljande kollapsen för KKP är en liknande milstolpe.

Sedan KKP kom till makten har politiska reformer med tortyr, dödande och bedrägeri aldrig upphört. Ett halvt århundrade efter att KKP tillgrep makten har så många som 80 miljoner människor dött en onaturlig död. Antalet dödsfall är större än det totala antalet döda i båda världskrigen, 13 gånger större än antalet judar som dödades av Hitler och 260 gånger större än antalet kineser som slaktades av japanerna i Nanjing 1937. Trots dessa ofantliga brott har få människor systematiskt ifrågasatt, fördömt eller bett om gottgörelse från KKP.

KKP har upplöst den ortodoxa tro som formats under tusentals år av kinesisk historia genom att förneka den kinesiska kulturen och tvinga fram ateism och materialism. Tvångsmässig och systematisk hjärntvätt genomsyrar varje aspekt av samhället och har förvrängt det kinesiska folkets tänkande. KKP:s partikultur har gjort det kinesiska folket till marionetter som kan hotas, manipuleras och bedras godtyckligt. Partikulturen kontrollerar kinesernas tänkande och beteende varje sekund av deras liv. Partikulturen har hjälpt KKP att överleva alla kriser friktionsfritt och att återfå makten för att kunna slakta sitt folk och sina egna partimedlemmar om och om igen.

Nio kommentarer har avslöjat KKP:s lögner med obestridliga och övertygande historiska bevis och har avslöjat den grymma fulhet som ligger bakom KKP:s så kallade ”Storartade, strålande och korrekta” image. Den skamfulla begynnelsen för KKP visar att kommuniststyret i Kina inte var historiens val, som KKP har tvingat folk att tro. Partiets begynnelse består snarare av lögner och våld. KKP:s historia av dödande förklarar varför partiet inte är någon frälsare, utan en katastrof för det kinesiska folket. Nio kommentarer har väckt upp dem som bedragits av KKP och gett dem modet och förmågan att ta sig ur partikulturens grepp.

När folket förstår vad KKP verkligen är och slutar tro på det, när människor återvänder till sina sanna jag och tänker självständigt med ortodox tro, och när människor förstår att naturens lag styr allting, då förlorar KKP:s partikultur sitt grepp om det kinesiska folket.

Efter att KKP kom till makten härjades Kina ofta av katastrofer. Genom partikulturens bojor finns det inget rum för värdighet och frihet i det kinesiska folkets sinnen. Endast genom att göra sig av med partikulturen kan kineserna bryta sig loss från despotins bojor. Och först då kan det uppstå ett stabilt, rikt, fritt och demokratiskt Kina som värderar den mänskliga naturen och moralen.

Nio kommentarer har utlöst en rörelse av andligt uppvaknande i Kina. Kommentarerna har skjutit kommunistteorin i sank och har fått människor att fullständigt förlora tron på det kommunistiska systemet och att förkasta det kultliknande språkbruket i Kina.

Det kinesiska folket började överge kommunismen för tio år sedan. De senaste två åren har föraktfull respons blivit vanligt och intellektuella i Kina försöker konstant etablera nya politiska partier eller till och med en koalition av oppositionspartiet. Också bönder vars mark illegalt togs ifrån dem av regimen konstaterar: ”KKP var aldrig något bra”.

Fler och fler kineser har gett upp hoppet om KKP medan partiet fortsätter att begå onda gärningar. En av Epoch Times läsare hade blivit avskedad och sade till Epoch Times: ”Jag trodde tidigare att centralregeringens policys var bra och att det var de lokala regeringarna som inte verkställde dem på rätt sätt. Nu har jag sett tydligt att KKP är en grupp monster från början till slut.”

De demonstranter som har protesterat i Peking i åratal har gått från att säga ”jag har utsatts för orättvisa” till ”jag ska inte låta er komma undan”.

Yang Jias ord, ”Om ni inte ger mig en förklaring så ska jag lära er en läxa” har blivit en berömd kommentar i Kina. *

Det kultbetonade språkbruket som KKP har etablerat faller samman. Folk har kritiserat KKP och dess diktatoriska styre med ett språk som kommer från Nio kommentarer. Talesätt som ”älska landet men inte partiet”, ”bli av med KKP”, ”KKP, åk tillbaka till Sibirien” kan nu ofta ses i internetbloggar.

Mao Zedong definierade partikulturen på ett forum i staden Yan’an på 1940-talet. ”I denna värld tillhör varje kultur, litteratur eller konst en viss klass.” Och således är partikulturen kugghjulen och skruvarna i hela den revolutionära maskinen”. Uppenbarligen är kulturen för KKP bara ett verktyg för att fånga och behålla den politiska makten.

De paroller som KKP förespråkar förändras från år till år – från hat och kamp under de tidiga åren till de sentida ”tre representationerna” och ”harmoniskt samhälle”. Oavsett hur KKP ändrar sina paroller tjänar de uppenbart bara ett syfte: att upprätthålla KKP:s makt.

Den partikultur som KKP har använt för att hjärntvätta Kina under åratal är som bäst en subkultur. Den är en serie oklara paradigm på låg nivå och en språkbaserad miljö med början i den kommunistiska ideologin. När Nio kommentarer sprids får mänskligheten ett vapen som kan avslöja den bedrägliga partikulturen för vad den är, och således rycks KKP upp med rötterna.

Den verkliga kommunismen är död, men KKP håller fortfarande fast vid kommunismens tomma skinn. När människor förstår vad KKP verkligen är kommer de med säkerhet att överge partiet.

Fotnot:

* Yang Jia greps för att ha färdats på en olicensierad motorcykel och misshandlades av polisen i Shanghai 2007. Han återvände senare till polisstationen och dödade sex poliser. Det ovanliga i den här historien är att kineser på internet har försvarat hans handling, med vetskap om hur brutal och hänsynslös polisen är och efter att ha hört Yang Jias far berätta om hur vänlig han var mot andra människor.

 

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/opinion/epoch-times-editorial-board-nine-commentaries-on-the-chinese-communist-party-7652.html