De nio allvarligaste miljöhoten kartlagda
Ledande forskare har kartlagt de värsta miljöhoten och fastslagit vilka kritiska gränsvärden för sju av nio hot som mänskligheten bör hålla sig inom för att jorden ska må bra. Till exempel måste flygindustrin skära ned koldioxidutsläppen med femtio procent till år 2050. (Foto: Vanderlei Almeida/AFP)


Vår jord står inför nio allvarliga hot. Det skriver ledande forskare i en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature. De varnar för att hoten måste tas på allvar, annars kan det sluta i en miljökatastrof.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH (Kungliga tekniska högskolan), är en av de 28 välrenommerade forskarna bakom den aktuella artikeln som identifierat hoten som mänskligheten står inför.

Den internationella gruppen av experter ser förlust av biologisk mångfald och förändrad markanvändning som två av de nio kritiska farorna som de mest akuta för vår jord.

De har också fastslagit vilka kritiska gränsvärden för sju av de nio hoten, som mänskligheten bör hålla sig inom för att våra samhällen ska kunna må bra.

Om vi överskrider gränsvärdena kommer det att bli mycket besvärligt för alla människor på jorden.

Gränser till hjälp för regeringar

– En obalans i ekosystemen leder till sjukdomar bland djur och växter. Är man fattig och bor i fel del av världen drabbas man som vanligt dessutom betydligt hårdare, säger Sverker Sörlin i ett pressmeddelande från KTH.

Det är ett viktigt arbete anser han, eftersom det kan fungera som ett stödjande instrument för att sätta upp riktlinjer för hur vår miljö ska hanteras.

Sverker Sörlin anser att det exempelvis blir lättare för världens regeringar att sätta gränser för industriella utsläpp och nämner som ett exempel koldioxidutsläppen, där han anser att det har fungerat bra med gränserna. I miljöarbetet tillkommer nu ytterligare sex gränsvärden att ta hänsyn till.

Klargörande av klimatfrågan och vart vi är på väg

Både politiker och företag kommer att ha stor nytta av det arbete som miljöforskare har gjort, anser Sverker Sörlin och hänvisar till en nypublicerad artikel i tidningen The Guardian om att flygindustrin ska skära ned koldioxidutsläppen med femtio procent till år 2050.

– En annan mycket viktig poäng och styrka med artikeln är att den tydliggör klimatfrågan, och når fram till dess kärna, säger Sverker Sörlin.

Det är ett omfattande forskningsarbete som ligger bakom artikeln.

– Kartläggningen av alla de data som ligger till grund för studien är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan naturvetenskapliga forskare, arkeologer och miljöhistoriker, säger Sverker Sörlin.

Det är en ödesmättad slutsats som forskarna kommit fram till. Enligt professor Jonathan Foley, chef för miljöinstitutet, Institute on the Environment vid University of Minnesota, har forskarna ritat den första preliminära kartan över var jordens säkerhetsmarginaler finns.

Utanför dessa vill mänskligheten inte gå.

Fakta

De nio områden med allvarliga miljöhot, där alla på ett eller flera sätt är kopplade till varandra:

  1. Utsläpp av växthusgaser
  2. Uttunning av ozonlagret
  3. Försurning av haven
  4. Förändrad markanvändning
  5. Användning av sötvatten
  6. Förlust av biologisk mångfald
  7. Tillförsel av kväve och fosfor till land och hav
  8. Aerosoler i atmosfären
  9. Utsläpp av miljögifter

Källa: KTH

Klimatexpert: Nu krävs insatser på alla nivåer

Rekorddom mot vattenföroreningar i Kina

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri