De kinesiska tecknens uppkomst
Porträtt av Cang Jie. (Foto: Wikimedia Commons)


I Kinas historiska dokument tillskrivs Cang Jie, att med inspiration ha skapat det kinesiska systemet för skrivtecken. Den Gula kejsarens hyllade historieskrivare Cang Jie, var begåvad med speciella förmågor. 

Han beskrevs som en person med ett ”mycket unikt utseende och född med förmågan att kunna skriva, samtidigt som han besatt en omfattande mängd dygd och visdom”.

Innan teckensystemet påbörjades hade människor använt knutar för att dokumentera händelser. En stor knut skildrade en väsentlig sak och en liten knut stod för en mindre händelse, medan knutar i rad symboliserade sådant som stod i relation till varandra.

Det systemet kom att förändras under en händelserik dag när Cang Jie reste söderut för att jaga. Han jagade en enorm sköldpadda och fascinerades av det raffinerade cyanfärgade ådermönstrade skalet.

Han studerade metodiskt skalets design och konstaterade att mönstret fanns där av en anledning. Det gick upp för honom att om man skapade någon slags regel, kunde mönstret ha betydelse och då skulle människor kunna kommunicera sina tankar och skriva ner händelser. 

Cang Jie begrundade obevekligt olika möjligheter i naturen och studerade allt omkring honom på djupet: Spridningen av stjärnorna och stjärnbildernas mönster på himlen, grupperingen av floder och berg, spår och beteenden hos fåglar, djur, insekter och fiskar, växternas former och hushållsredskap.

Baserade på hans personliga iakttagelser, skapade han olika symboler, samtidigt som han kom med en definition på var och en av dem. Det blev grunden till de kinesiska skrivtecknens system.

Under De krigande staternas period uppdelade vasaller Kina i sju stater, vilka talade olika språk och använde olika teckensymboler. Kejsaren Qin Shi Huang, Qindynastins förste kejsare, erövrade de andra sex staterna. 

Förutom det språk som användes i Qin, avvecklade kejsaren de andra sex språken, på premiärministern Li Sis förslag. I samarbetade med andra skrev Li Si boken: Cang Jie Pian (Sammanställning av Cang Jie). Boken listar 3 300 tecken och användes i första hand som en studiebok för barn. 

Cang Jie-templet i Shaanxiprovinsen hyllade Cang Jie och hans episka verk genom kostbart snidade minnesstenar. Cang Jies grav ligger bakom templet, bredvid en tusenårig cypress.

Grenarna på cypressen blomstrar växelvis, ett år kan en gren grönska vackert, för att nästa år börja sloka och en annan gren dominerar i sin härlighet. Det är en ovanligt populär turistattraktion, särskilt i semestertider. 

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46634