De kinesiska ledarnas mat genomgår stränga kontroller
Högt rankade partifunktionärer som (från vänster till höger) president Hu Jintao, hans fru Li Yongqing, förre presidenten Jiang Zemin, hans fru Wang Yeping, partitopparna Hu Bangguo och Wen Jiabao, får särskilt kontrollerad mat för att de ska skyddas från de giftiga produkter som kinesiska tillverkare säljer till folket. (Liu Jin/AFP/Getty Images)


Mitt i den  kinesiska livsmedelsskandalen har det avslöjats hur högt uppsatta politiker bara använder högkvalitativa ekologiskt odlade produkter från särskilda leverantörer. Nyheten som presenterats i en artikel på internet har förargat många och somliga kineser menar att skammen över bristen på kontroll av kinesisk livsmedelsindustri är större än äran från att ha varit OS-värd.

Artikeln med titeln ”Licensförfarande för speciallevererade matprodukter till centrala statliga organ” har börjat spridas på internet såväl i som utanför Kina. En av artikelns läsare kommenterade: ”Somliga ledare kommer aldrig att riskera att få i sig förgiftad mjölk och det beror helt på deras status och position.”

Radio Free Asia rapporterade den 21 september att ett tal från Shandong Ke’er Biomedical florerade på internetforum i Kina. Där fanns bland annat ett uttalande av Zhu Yonglan, chef för ett speciellt center för att förse statliga organ och politiker med livsmedel. Hon nämner att de speciella matleverantörerna som förser Kinas ledare numera finns i 13 provinser och kommuner i hela landet. Dessa institutioner förser äldre kadrer med säker mat som inte innehåller några kemiska tillsatser eller konserveringsmedel. Dessa livsmedel innehåller inte heller några genmodifierade produkter och de är mer rika på näring, fibrer, spårämnen och mineraler än den mat som allmänheten konsumerar.

Zhu betonade att den utvalda maten måste passera djurkontrollinspektioner såväl som funktionella verifikationstest och andra hälsorelaterade steg, allt enligt myndigheternas standard.

– Ur säkerhetssynpunkt måste alla dessa livsmedelsprodukter genomgå GPM (Government Process Management), nationell certifiering och ISO 9000-certifiering. De måste kontrolleras och noga utvärderas av experter. Slutligen bedömer vårt expertteam det baserat på olika data, hävdade Zhu.

I en intervju med RFA meddelade Ke’ers chef Che att deras mer hälsosamma mat redan valts ut till den kinesiska regeringen, det statliga rådet.

Che bekräftade vidare i intervjun att den mat hans företag producerar specialbehandlas och är i huvudsak avsett för Kinas ledarskikt. Han försäkrade att hans produkter inte innehåller några av de skadliga substanser som man ofta hittar i landets övriga livsmedel.

– Skulle Wen Jiabao använda det om det inte var säkert? Säkerhetsnivån är den högsta i landet, sade Che.

Enligt somliga bevisar detta att det kinesiska kommunistpartiet sedan länge vetat om landets problem med livsmedelssäkerhet. Enligt ett reportage på radiokanalen Sound Of Hope har kinesiska ledare använt skattebetalarnas pengar för att skydda sin egen mat, säkerhet och hälsa, medan man ignorerat folkets hälsa. Många anser att denna underlåtenhet är ännu ett bevis på korruptionen inom kommunistpartiet.

– Kommunistpartiet har än en gång undangömt sanningen och lurat allmänheten. Det finns alltför många exempel på detta. De slår bara ner på små företag medan de låter de större företagen och distributörerna härja fritt. De har gett den bästa och säkraste maten till sina egna kadrer, men visar ofta ingen omtanke om den stora massans säkerhet och de har till och med hjälpt till att mörklägga saker. Detta gäller livsmedelssäkerhet lika väl som otaliga andra frågor, konstaterade en man vid namn Sun från Yantai i Shandongprovinsen.

En man vid namn Shen från Guiyang i Guizhouprovinsen hävdade:

– De spenderar skattebetalarnas pengar för att skydda sin egen hälsa med bryr sig inte om vanliga människors väl och ve. Hur skulle man kunna bli annat än arg? Sånt här borde inte förekomma i ett modernt civiliserat samhälle, det borde fördömas.

Professor Hu Xingdou vid Pekings teknologiinstitut kommenterade att landets nyligen avslöjade förgiftade mjölkprodukter visar på ett problem på en mycket djupare nivå. Han säger att Kina lider brist på effektiva politiska reformer och oberoende media som kan granska systemet.

– När detta hände skedde ingen oberoende utredning, bara en intern undersökning, sade Hu.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/chinese-leaders-food-safety-4707.html