De första nio månaderna av 2015 rekordvarma
Australiska meteorologer varnade i maj 2015 för att El Niño-säsongen var i antågande. Regionen drabbas redan av extrema klimatkonsekvenser. (Foto: Peter Parks /AFP/Getty Images)


En rapport från FN:s World Meteorological Organization (WMO) som nyligen kom, visar att vi mellan januari och september 2015 har haft den varmaste perioden på 136 år.

Land-, luft- och yttemperaturen till havs var i september 0,9 grader högre än medeltemperaturen under hela 1990-talet. Rekordhöga temperaturer har observerats i delar av Sydamerika, delar av Afrika, Mellanöstern, Europa och Asien.

Med tanke på att det är El Niño-tid, då jordens medeltemperatur är förhöjd och det är varmare än normalt, så ligger medeltemperaturen på 0,07 grader högre än förra året, vilket anses vara rekordvarmt.

Den globala medellufttemperaturen över land och hav låg på 0,85 grader. Det är det högsta sedan 1880 och 0,19°C över rekordet 2014, enligt National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

WMO kommer nästa gång i november med en årssammanställning för 2015 och en klimatrapport 2011-2015, lagom till klimatkonferensen COP 21 i Paris.