De fem vanligaste hälsoproblemen hos män och hur man förebygger dem
Medan många sjukdomar som drabbar män har en genetisk komponent, kan rätt livsstil minska en hel del risker. Foto: (Foto: Miszaqq / iStock / Think)


Sannolikheten är större för män än för kvinnor att dö av nästan alla de vanligaste dödsorsakerna. Ändå är män mindre benägna än kvinnor att gå till läkaren och försöker ofta ignorera symptom på hälsoproblem.

”Många män tror att gå till läkaren bara är ännu en sak att göra på en till synes oändlig ”att göra” lista. Men för att kunna få gjort allt ”det där” på listan, behöver männen börja tänka på sin hälsa och göra det till en prioritet ”, säger Kevin Polsley, primärvårdsläkare och biträdande professor vid Department of Medicine vid Loyola University Chicago Stritch School of Medicine.

Här är de fem vanligaste hälsoproblemen bland män och några tips på hur man kan förebygga dem.

Hjärtsjukdom

Män löper en högre risk än kvinnor för att drabbas av hjärtinfarkt och risken ökar när det finns arvsanlag för sjukdom. Risken för hjärtsjukdom ökar också om en man röker, har högt kolesterol, högt blodtryck eller diabetes.

”Motion och kost är oerhört viktigt för att förebygga hjärtinfarkt. Regelbundna förebyggande hälsoundersökningar hos en primärvårdsläkare kan också hjälpa till att identifiera de flesta av dessa riskfaktorer, och förändring och behandling av dessa riskfaktorer kan också bidra till att minska risken”, säger Polsley.

Sömnapné

Det beräknas att 18 miljoner amerikaner har sömnapné men många är inte testade för det. Ungefär fyra procent av alla svenska män och två procent av alla kvinnor i åldern 30-79 år beräknas vara drabbade av sömnapné, därtill kommer sömnapné hos barn och ungdomar. Detta gör sjukdomen till en folksjukdom som ca 300 000 svenskar lider av. Vanligast förekommande hos män är det i åldrarna 50-60 år och hos kvinnor efter klimakteriet, enligt sömnapne.se.

Subtila symtom är snarkning, flera uppvaknanden på natten för att kissa, huvudvärk på morgonen eller att vakna upp med en torr mun.

”Sömn är oerhört viktigt för våra kroppar. När vi inte får tillräckligt med sömn lider våra kroppar och våra sinnen. Många mäns hälsoproblem kan bli hjälpta av att de vidtar åtgärder för att hantera sin sömnapné. Långsiktiga komplikationer från sjukdomen inkluderar högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke, så det är viktigt att få en diagnos och behandling ”säger Polsley.

Viktminskning kan bidra till att lindra problemet. Polsley rekommenderar ett sömntest för att fastställa orsaken till sömnapné och den bästa behandlingen.

Högt blodtryck

Arvsanlag och fetma är de två främsta orsakerna till högt blodtryck.

”Oavsett om du anlagen till högt blodtryck i släkten eller inte, kan viktminskning reducera risken att utveckla sjukdomen. En saltfattig kost kan också bidra till att sänka blodtrycket. Många tror det betyder bara att undvika salt, men det är mer än så; det är en livsstil. Tala med din läkare om vad som är bäst för dig, ”säger Polsley.

Högt kolesterol

Högt kolesterol är också en stark genetisk faktor. Ändå kan en man ha högt kolesterol även om det inte finns någon i släkten som har det. Kost och motion är viktiga nycklar till att förebygga denna sjukdom.

”Kost och motion är det bästa sättet att förhindra högt kolesterol. Om du har arvsanlag eller är orolig för det, ät fisk eller ta ett kosttillskott med fiskolja, det har visat sig kunna bidra till att förhindra högt kolesterol. Tala med din läkare ”, säger Polsley.

Tjocktarmscancer

Statistik visar att män är mer benägna än kvinnor att få diagnosen tjocktarmscancer. Tidig upptäckt är viktig för att bekämpa tjocktarmscancer, därför bör en koloskopi (undersökning av tjocktarmen) göras vart tionde år efter 50 års ålder eller tidigare om det finns i släkten.

”Om det upptäcks tidigt är prognosen för tjocktarmscancer god. Det är därför alla, både män och kvinnor, borde få göra rutinmässig undersökning. Det är inte trevligt men de kan rädda ditt liv ”, säger Polsley.

Europeiska Cancer Society (ACS) rekommenderar att screening för kolorektal cancer börjar vid 50 års ålder för personer med genomsnittlig risk. Om du har en ökad risk för kolorektal cancer (till exempel, om du har en familjehistoria av kolorektal cancer, tala med din vårdgivare om vilken screening metod som är rätt för dig, när du ska börja screening, och hur ofta du behöver det).

Livsstilsforskaren Alicja Wolk leder en stor forskargrupp i nutritionsepidemiologi på Karolinska Institutet i Solna. har suttit i Cancerfondens prioritetskommitté och forskningsnämnd och är en del av Cancerfondens expertråd.

Alicja Wolk säger att en god livsstil förebygger både cancer och hjärt-kärlsjukdomar, och kanske även Alzheimer. Hon nämner fem faktorer som påverkar hälsan negativt:

”Bristfällig kost, stillasittande, rökning, alkohol och fetma….Om man sköter sig bra på dessa fem punkter kan man minska risken för till exempel tjocktarmscancer med 70 procent, för hjärtinfarkt med 80 procent och för typ 2-diabetes med 90 procent. Rökning ökar risken inte bara för lungcancer utan även för många andra cancerformer”, säger Alicja Wolk på Cancerfondens hemsida.

”God kost hjälper kroppen att skydda sig mot cancer. Ät minst ett halvt kilo av olika grönsaker och frukter om dagen. Frukt och grönt innehåller inte bara antioxidanter och fibrer utan även andra skyddande substanser”, råder Alicja Wolk.

Hon råder också begränsa intaget av rött kött, det vill säga nöt-, gris- och lammkött, till högst ett halvt kilo per vecka, och att undvika charkuterier.

”Välj i stället kyckling och fisk och då gärna lax eller annan fet fisk. Begränsa också mängden godis, kakor och söta drycker, produkter som lätt kan bidra till övervikt”.

Ursprunglig artikel på Newswise.

Översatt från engelska.

Tilläggsrapportering av Pirjo Svensson.