De avhoppade skyddas


Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) närmar sig en total kollaps. I dagsläget har över 55 miljoner kineser trätt ur partiet och dess tillhörande organisationer. I genomsnitt klipper nära 50 000 personer dagligen sina band till partiet, och antalet växer.

Den fredliga rörelsen, känd som ”tuidang” eller ”lämna partiet”, bildades av kineser 2004. Den har stadigt spridit sig i Kina med hjälp av volontärer där och utomlands. Ordförande för det Globala servicecentret för utträden ur KKP – ett nätverk av volontärer som går i spetsen för rörelsen – är David Gao.

När Epoch Times i en telefonintervju frågade Gao hur kineser kan hoppa av partiet utan att bli förföljda, förklarade han att man vidtar försiktighetsåtgärder efter vad situationen kräver.

– Många personer som bor i samhällen och småstäder hoppar av i sitt riktiga namn och kommunistpartiet vågar inte terrorisera dem, sade Gao och tillade att regimen fortfarande försöker att tysta ned vetskapen om rörelsen så långt det är möjligt.

– Det är de som jobbar för regimen som måste dölja sin riktiga identitet.

Gao berättade att servicecentret bevarar deras riktiga namn men att de förses med ett alias för allmänheten.

– Det är mycket viktigt att skydda dessa personer. Ibland insisterar de på att använda sitt riktiga namn, så vi skyddar deras adresser och arbetsplats. Kommunisterna är arga och försöker att göra något men de vet inte var eller vilka de är.

I händelse att någon tillfångatas av regimen exponerar servicecentret incidenten för personer med ledande position i utlandet, media och personens eventuella släktingar i utlandet. De håller även presskonferenser och manifestationer.

KKP lyckas vanligtvis inte hitta de personer som hoppat av. Däremot ”griper de volontärer och personer som meddelat sitt utträde”, sade Gao.

Tuidangs kinesiska webbsida: www.tuidang.net

Tuidang i Sverige: www.tuidang.se

Läs ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”: http://www.epochtimes.se/nio-kommentarer-om-kommunistpartiet.html

 

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16765/