Datortomografi ökar cancerrisken hos barn
En röntgentekniker förbereder ett barn som ska genomgå en datortomografiundersökning. (Foto: Bay Ismoyo/ AFP)


Barn som undersökts med datortomografi löper en ökad risk att drabbas av leukemi och hjärntumör, enligt en ny brittisk studie.

Datortomografi är en vanlig diagnostiseringsmetod. Inom svensk sjukvård används ofta förkortningen CT, (Computed Tomography).

Metoden innebär att röntgenstrålar sänds genom ett skikt av kroppen från flera håll vilket gör det möjligt för läkaren att se detaljerade tvärsnittsbilder av kroppen.

Läkaren Mark S. Pearce vid Newcastle University och Royal Victoria Infirmary har tillsammans med sina forskarkollegor utfört en studie för att bedöma risken för leukemi och hjärntumörer hos barn efter datortomografiundersökningar.

Studien bygger på data av närmare 180 000 barn som har undersökts med datortomografi 1985-2002 i Storbritannien. 74 av barnen hade drabbats av leukemi och 135 av hjärntumör. Studien har publicerats i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet.

Forskarna såg att ju fler undersökningar och högre stråldoser som barnen hade fått desto högre var cancerrisken.

Barn under 15 år som hade fått två till tre undersökningar av huvudet hade tre gånger högre risk för att utveckla hjärntumör jämfört med barn som inte genomgått datortomografiundersökning.

Även om den kliniska nyttan överväger riskerna bör stråldosen hållas så låg som möjligt och man bör överväga om det finns andra alternativ utan joniserande strålning, konstaterar forskarna.

Även tidigare studier har visat att stråldoser av datortomografiundersökningar kan ge mutationer i människokroppens DNA som kan leda till cancer.

Amy Berrington de Gonzalez har tillsammans med kollegor vid National Cancer Institute, USA, granskat uppgifter från rapporter om strålningsrelaterade cancerrisker, försäkringskrav och nationella undersökningar.

De fann att 29 000 cancerfall kan vara relaterade till de 70 miljoner datortomografiundersökningar som utförts i USA under 2007. Forskarlaget tror att ungefär 14 500 dödsfall per år kan vara orsakade av datortomografiundersökningar.

Enligt regionöverläkaren Peter Leander som är ordförande i Sveriges radiologförening, har man i Sverige sänkt stråldosen till hälften de senaste 5-10 åren, rapporterar TT.