Datortomografi kan öka cancerrisken
Medan datortomografi är en viktig medicinsk undersökningsmetod, visar en studie att om den överanvänds även kan vara en fara för hälsan. (Foto: Shaul Schwartz/Getty Images)


Datortomografi, också känd under namnet CT eller DT (eng. CAT Scan), har länge används som ett livräddande verktyg för att upptäcka dödliga sjukdomar. Men en studie som i år publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine visar att datortomografi även kan orsaka sjukdomar.

Femårige C.J. Sutphin, har fått datortomografi ett flertal gånger. Han har sju hjärntumörer. Nu måste hans mamma välja mellan att fortsätta med datortomografi eller beakta en ny rapport som säger att datortomografi är skadlig för barn som C.J.

Datortomografi ger läkare en bild av vad som försiggår på insidan av den mänskliga kroppen. De tar tredimensionella bilder som kan hjälpa till att upptäcka cancer. Men en rapport i The New England Journal of Medicine varnar för att datortomografi också kan orsaka cancer och att datortomografi är onödigt i ett av tre fall.

Läkaren David Brenner, medförfattare i studien säger:

– När någon söker sig till akutmottagningen, till exempel med smärtor i magen eller kronisk huvudvärk, gör de automatiskt datortomografi till och med innan en läkare har undersökt patienten. Vi borde ifrågasätta mer huruvida detta är lämpligt.

Brenners studie hävdar att strålning från datortomografi kommer att orsaka nära två procent av alla cancerfall de kommande årtiondena.

Författarna baserar sina beräkningar på japaner som överlevt atombomberna. De överlevande visade ökad cancerrisk efter att ha fått samma mängd strålning som ett flertal omgångar av datortomografi har.

Datortomografen använder betydligt större mängder strålning än vanliga röntgenstrålar. Men studien fann att tre av fyra tillfrågade läkare underskattade mängden och inte gjorde någon koppling mellan den kumulativa strålningen och cancerrisken.

Risken är störst hos barn som C.J, vars mindre kroppar är mer känsliga för strålning.

Läkaren Raymond Sze, chef över röntgenavdelningen på Children’s National Medical Center i Washington, DC förklarar:

– Barn är annorlunda, de är mindre. Det är vissa organ som thymus (inre sekretorisk körtel i brösthålan) och könskörtlar som är mer känsliga på barn. Med det sagt, så är det en vinst för mig att ha det gjort på ett sjukhus som specialiserar sig på barn. Vi minskar strålningsdosen. Vi riktar in oss på vissa behandlingar och använder inte överdriven teknik.

Doktor Sze låter patienten veta vad som händer:

– Ok kompis, vi ska ta lite bilder.

Dessa bilder tas på mindre än en sekund, vilket tar bort behovet av sömnmedel för att undvika att barnet rör på sig. Det är därför antalet datortomografiundersökningar på barn har ökat markant. Studien säger att en miljon CT-undersökningar på barn inte behövs, vilka utsätter dessa barn för en högre risk att få cancer.

Men efter att ha granskat studien, säger CJ:s mamma Kathy Sutphin, att fördelarna överväger faran.

– Utan datortomografi, skulle vi inte veta om shunten (som omdirigerar likvor i hjärnan) fungerar dåligt eller vad tumörerna gör. Så jag tycker att det är till stor hjälp.

Författarna håller med om att datortomografi är ett värdefullt medicinskt verktyg, men patienterna bör vara säkra på att det är berättigat och att strålningsnivåerna är anpassade efter vikt och längd.

Översatt från engelska