Datorn är ingen tv-mottagare enligt Högsta förvaltningsdomstolen
Den här mannen håller koll på de senaste händelserna i omvärlden genom att se nyheterna på datorn 14 februari 2011. (FotoL Natalia Kolesnikova / AFP/ Getty Images)


En dator är inte avsedd att ta emot utsändning av tv-program och Radiotjänst kan inte ta betalt för en tv-licens för datorn. Avgiften som Radiotjänst har tagit ut är närmast att betrakta som en skatt på internet, skriver Högsta förvaltningsdomstolen idag.

Radiotjänst började ta ut tv-avgifter för datorer med internetuppkoppling när SVT i februari förra året började sända sitt programutbud på webben.

Det fanns inte någon sådan avgiftsskyldighet tidigare och en sådan avgift har inte heller stöd i lagen, för enligt lagens ordalydelse är en tv-mottagare en sådan teknisk utrustning som är ”avsedd” att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, står det i domen.

Den tekniska avsikten med en dator är inte att ta emot tv-program och det är inte tillräckligt att den kan ta emot sådana program.

Avgiftsskyldighet blir det om en utsändning ”samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den”. Nu sker emellertid sändningen på särskild begäran då mottagaren själv startar sändningen.