Dataspel om motstånd mot tvångsrivningar har blivit populärt i Kina


I Kina har det dykt upp ett dataspel som gör cyberunderhållning av bitter verklighet. Man spelar familjen Ding som tvingas försvara sitt hem från horder med rivningsarbetare med vapen och maskiner.

Spelet kallas ”Spikhushållet mot rivningslaget” och håller på att bli mycket populärt i Kina.

Det hela är en reflektion av det pågående ofta tragiska samhällsproblemet att familjer råkar ut för lokala myndigheter och fastighetsutvecklare som är ute efter deras mark.

”Spikhushåll”, eller dingzi hu som det heter på kinesiska, är en term som betecknar de familjer som vägrar ge upp sina hem när utvecklare vill riva dem för att kunna genomföra stora utvecklingsprojekt. Namnet kommer sig av att de här hushållen sticker ut som en spik som inte slagits i.

I dataspelet tar spelaren rollen av familjen Ding och använder strategiskt alla familjemedlemmar för att bekämpa tvångsavhysningen och bli av med rivningsarbetarna.

Spelaren kan välja mellan sex familjemedlemmar, som exempelvis pappa Ding, som kastar molotovcocktails på de angripande, något som förekommit i verkligheten. Spelarna får guldmynt för varje rivningsarbetare de dödar och dessa pengar kan användas till att uppgradera familjens attackstyrka.

Om familjen inte blir av med rivningslaget i tid rivs deras hus ner. På första nivån kommer arbetarna med spadar och borrar, men på de svårare nivåerna anfaller man med maskingevär, kranar och rivningskulor.

Spelaren kan klara av att skydda familjen Dings hus i 6 nivåer, men sedan tar turen slut. På den sista ”överlevnadsnivån” fortsätter rivningarbetarna att komma i all evighet tills spelaren till sist förlorar och huset, såväl som familjen Ding, går under.

Många ser hur gränserna mellan spel och brutal verklighet här lösts upp, eftersom många som försökt försvara sina hus i verkligheten har fått betala högsta tänkbara pris för sitt motstånd. Tidigare denna månad tände exempelvis tre personer i Jiangxiprovinsen eld på sig själva för att stoppa ett rivningslag som skulle riva deras hus. En dog senare av skadorna.

Översatt från den engelska nyhetssändningen som kan ses här: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43256/