Dataspel hjälper strokepatienter i träningen


En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att dataspel kan vara ett mycket bra hjälpmedel för att återfå i första hand rörelseförmågan, men även känseln och minnet kan förbättras med den nya metoden.

Efter en stroke kan en patient få svårigheter med bland annat rörelseförmågan, minnet, koncentrationen och att hitta ord, beroende på var skadan sitter.

För att få reda på vilka svårigheter patienten har och hur träningen bör anpassas gör arbetsterapeuten en bedömning med hjälp av olika tekniker och bedömningsmodeller.

Dataspelet som arbetsterapeuten Jurgen Broeren tillsammans med en grupp forskare har utvecklat är ett nytt verktyg som även kan användas i hemmiljö med kontakt via nätet med en arbetsterapeut.

Systemet har två funktioner; dels hjälper det arbetsterapeuten att utveckla ett individuellt rehabiliteringsprogram, dels kan patienten själv träna med hjälp av systemet genom att spela dataspel.

I dataspelet kombineras en tredimensionell virtuell värld med känselintryck, så kallad haptik. Haptik innebär att patienten fysiskt kan känna på och interagera med objekten i den virtuella världen i dataspelet.

Personen sitter vid datorn och håller i en styrpinne som är rörlig i det tredimensionella rummet så att den även kan flyttas på djupet. Samtidigt gör den haptiska tekniken det möjligt att röra vid virtuella objekt och patienten får känslan att hon eller han har kontakt med föremålet.

Den haptiska enheten registrerar exakt hur en användare har rört handen och på så vis kan arbetsterapeuten till exempel mäta förändringar före och efter en viss rehabiliteringsinsats.

I sin avhandling har Jurgen Broeren analyserat datasystemet. I studien deltog 106 personer varav 29 personer med strokediagnos och 77 friska försökspersoner. Resultaten visade att systemet tycks vara lika bra som traditionella tester när arbetsterapeuten ska bedöma patientens skador och hur olika förmågor kan tränas upp.

Det positiva är också att många patienter tycker att dataspelen är roliga.

– Patienter uppskattar att använda vårt rehabiliteringssystem och de upplever förbättringar i rörelseförmågan. I vissa fall förbättras även uppmärksamheten, minnet, koncentrationsförmågan och känseln, säger Jurgen Broeren i ett pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Stroke

Slaganfall eller stroke är en av våra stora folksjukdomar och den främsta orsaken till bestående kroppsliga funktionsnedsättningar i vuxen ålder. I Sverige insjuknar cirka 30 000 personer i stroke varje år. Stroke är en sammanfattande beteckning på sjukdomar till följd av blodpropp eller blödning i något av blodkärlen som försörjer delar av hjärnan.

Avhandlingens titel: Virtual Rehabilitation – Implications for Persons with Stroke

Avhandlingen försvaras fredagen den 28 september 2007 kl. 13.00, i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.