Dataspel hjälper barn med diabetes
Ett dataspel för diabetessjuka barn. (Foto från lilly.se)


Att som barn lära sig leva med diabetes är inte lätt, men nu finns ett nytt dataspel som kan lära barnen mer om sin sjukdom på ett pedagogiskt och roligt sätt. I spelet Equalize får spelaren en utmaning i att hjälpa spelfigurerna Max och Maya att hålla sitt blodsocker på jämn nivå.

I spelet Equalize, som betyder ”jämna ut” gäller det för spelaren att ha kontroll på spelfigurernas blodsockernivåer medan de under spelets gång möter utmaningar, blir nivåerna för höga eller låga så svimmar figurerna. Equalize vänder sig främst till barn mellan 8-14 år med diabetes typ 1.

– Balans mellan mat och insulin är livsavgörande för den som har diabetes. Dataspelet Equalize gör det enklare och roligare för barn att lära sig mer om sin sjukdom, säger Carin Landsmer, marknadschef på läkemedelsföretaget Eli Lilly och den som kommit på idén till spelet, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsföretaget har fått sakkunnig hjälp i utvecklandet av spelet av överläkare och barndiabetolog Peter Adolfsson vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

– När jag möter familjer som har fått diagnosen diabetes ser jag behovet av nya sätt att nå ut med information om sjukdomen och vikten av att sköta sin behandling. Det finns en uppsjö av broschyrmaterial och böcker om diabetes, men det är tufft att ta till sig. Jag välkomnar initiativ som det här dataspelet. Det kan vara skönt att avleda tankar och samtal till någonting som känns enkelt och lite roligare, säger Peter Adolfsson.

Tanken är att Equalize först ska lanseras i Sverige och sedan översättas till andra språk. Barn och diabetesspecialister har varit med och utvecklat och testat spelet som kommer att finnas tillgängligt på kliniker runt om i landet samt som ett onlinespel på internet.

Typ 1-diabetes hos barn ökat med 50 procent under de senaste tjugo åren och idag finns det närmare 8 000 barn och unga med diabetes i Sverige.