Datainspektionen vill höja medvetenheten


Europarådet har utnämnt den 28 januari till Data Protection Day – Dataskyddsdagen. Tanken är att Datainspektionen i Sverige och alla andra dataskyddsmyndigheter i Europa, ska ha olika aktiviteter under dagen, en internationell manifestation för integritetsskyddet.

– Vi vill peka på risker och lyfta fram nya företeelser och höja medvetandet hos allmänheten, det är vår uppgift, sade Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund som chattade med allmänheten på förmiddagen.

Teknikutvecklingen gör att gränsen för den personliga integriteten förskjuts inom en rad områden; kameraövervakning på allmänna platser, skolor och i bostadsmiljöer med mera. Polisen har behov av effektivare brottsbekämpning, vi har införandet av smartkort i kollektivtrafiken, elektroniska nycklar i lägenheter och myndigheter har möjligheter att komma åt uppgifter i syfte att förhindra fusk.

Nu är det inte tekniken Datainspektionen ska ha kontroll över utan hur den tillämpas. Datainspektionen kan spela en viktig roll här men det är allmänhetens inställning till den här typen av övervakning som är ännu viktigare.

– Lagen syftar till att vara teknikneutral och då går det inte att ha alldeles tydliga och klara regler. Synen på integritet och samhälle förändras hela tiden. Hade lagen varit klarare hade den snabbt blivit omöjlig att tillämpa, säger Göran Gräslund.

Det är inte heller Datainspektionens sak att tala om för folk när de ska känna sig otillbörligt kränkta över informationsinsamlandet eller över de olika övervakningssystemen.

– Däremot tycker vi att medvetenheten bör höjas så att man själv kan ta ställning till om ens rätt att få vara i fred, blir kränkt. För vi sätter alla gränser någonstans. Frågan är bara var…

Under chatten var en förälder med barn i en idrottsförening orolig över att barnets uppgifter hamnade i ett medlemsregister på webben. Svaret blev att den typen av webbsida inte bör publiceras utan samtycke från föräldrarna. De måste åtminstone informeras om vilka uppgifter registret innehåller och man har rätt att få uppgifter borttagna om man begär det.

Enligt reglerna om informationsinsamling får ett företag, om det har goda skäl, samla in uppgifter. Det måste dock göras en avvägning mellan intresset för den som samlar in uppgifter i förhållandet till den person vars uppgifter samlas in. Man har rätt att få reda på vilka uppgifter som samlas in och för vilka syften, men man måste själv vara aktiv och fråga företaget det gäller.

Datainspektionen har ett callcenter där två jurister på heltid och utan kostnad besvarar frågor.