Data om tsunamimejl hölls hemliga


Information om statssekreterare Lars Danielssons mejltrafik vid tsunamikatastrofen fanns sparad i loggar.

Uppgifter om mejltrafiken finns sparad i så kallade loggar i regeringens datorsystem. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) har frågat efter information ur loggarna, men för ett år sedan kom besked från regeringen om att loggarna gallrats för 2004.

Personal vid it-enheten visste dock hela tiden att den information som KU frågade efter fanns sparad.

-Men ingen vågade säga något. Ingen vågar gå emot cheferna, säger en källa till Svenska Dagbladet.

Uppgifterna i loggarna sparas i åratal, inklusive under tsunamin 2004.

-All trafik ut och in loggas. Det har inte funnits några luckor i loggarna, säger en annan källa med insyn i regeringskansliets datarutiner.

Frågan det gäller är varför krishanteringen kom igång så sent. Två timmar efter flodvågen på annandagen 2004 skickade Lennart Brittner vid försvarsdepartementet ett mejl om katastrofen i Thailand. Lars Danielsson har i KU sagt att han läste mejlet, men att han inte mindes hur noga han informerade statsminister Göran Persson.