Darfur en internationell angelägenhet
Enligt rapporter återkallas FN personal från den krigshärjade regionen Sudan i Darfur efter att en internationell åklagare anklagat Sudans president för folkmord. (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)


De som engagerar sig för Darfur välkomnar den internationella brottmålsdomstolens agerande men varnar för att tillbakadragandet av FN:s personalstyrka kan komma att bli ett farligt prejudikat. De menar att det är viktigt att FN:s personal är på plats.

Enligt Reuters nyhetsbyrå, sade i juni, åklagare Moreno-Ocampo från den internationella brottmålsdomstolen (ICC) att Sudans ”hela statsapparat” är involverad i en kampanj att attackera Darfurs civilbefolkning. Han menade att han tänker framlägga bevis emot högt uppsatta sudanesiska tjänstemän inför den internationella brottmålsdomstolen i juli.

I förra veckan rapporterades det att åklagaren efterfrågade en häktningsorder på Sudans president Omar Hassan al-Bashir.

Även ett vittnesmål från en befälhavare i den statsstödda milisgruppen Janjaweed har framlagts som starka bevis emot den sudanesiska regeringen. Befälhavaren hävdar att regeringen rekryterat honom och hans styrkor speciellt för att genomföra en grym, etnisk utrensning av svarta sydbor.

Under en filmad intervju med en brittisk journalist, Arbab Idries, berättar ett nyckelbefäl i Janjaweed mellan 2003-2007 hur en regeringstjänsteman instruerat honom att rekrytera muslimska, arabisktalande nordbor. I en rapport från London Daily Telegraph beskrivs hur han slaktade Darfurs civilbefolkning – svarta män, kvinnor och barn, plundrade bybor, hällde sand i deras brunnar och fällde deras träd.

– Vi ville tvinga befolkningen att flytta från sina hem och inte ge dem någon chans att åter bosätta sig där. Dessa instruktioner kom från Khartoum, rapporteras han ha sagt i filmen.


Ett sudanesiskt flyktingbarn tittar fram på flyktinglägret i Farchana, där fler än 20 000 flyktingar från Darfur uppehöll sig i juni 2008. (Issouf Sanogo/ AFP/Getty Images)

Ett sudanesiskt flyktingbarn tittar fram på flyktinglägret i Farchana, där fler än 20 000 flyktingar från Darfur uppehöll sig i juni 2008. (Issouf Sanogo/ AFP/Getty Images)

Alpha Lisimba som är vice ordförande i det Darfur-Australiska nätverket (DAN) menar att Janjaweed bär ansvaret för hundratusentals darfuriers död och förflyttningar av över fyra miljoner människor.

– Sudans regering avlönar dem för att de ska döda Darfurs afrikanska befolkning, och det har de gjort i över fem år nu, berättar han för Epoch Times.

Han menar att Idries agerande var en indikation på att den internationella brottmålsdomstolens agerande hade effekt.

– Man har en känsla av att Darfurs folk till slut kommer att få upprättelse. Det är därför som Janjaweeds chef nu flyr. Han vet att Sudans regering är involverad och att han själv är en brottsling, sade han.

De sudanesiska myndigheterna
har, med en hotfull underton, sagt att varje drag emot de sudanesiska myndigheterna i domstolen kommer att underminera fredsprocessen.

Efter en attack, som dödade sju och skadade 22 av FN:s och Afrikanska Unionens fredsbevarare, har FN:s koordinatorer börjat dra tillbaka personal som inte spelar nyckelroller i Sudan och placerar dem i närliggande regioner, rapporterar BBC.

Lisimba varnar emellertid för att man genom att flytta fredsbevarare ur landet kan spela Sudans regering i händerna.

– Låt mig säga att FN-truppernas sak och hjälparbetarnas sak är annorlunda än brottmålsdomstolens, eftersom den internationella brottmålsdomstolen försöker skipa rättvisa åt folket i Darfur. Sudans regering säger att de kommer att attackera fredsbevararna och hjälparbetarna i Darfur, vilket är en kränkning av FN:s principer, sade han.

Även Kina borde ställas ansvariga för sin roll i krisen, menar Lisimba. Han refererar till en av BBC Panoramas färska rapporter, som indikerar att Kina trotsat FN:s vapenembargo mot Sudan, han säger:

– Den kinesiska regeringen är Sudans huvudsakliga ekonomiska partner. De stödjer Sudan finansiellt, och Kina stödjer också militären. Kina hindrar den internationella säkerhetsdomstolen från att ställa Sudan ansvarigt för folkmordet i Darfur. Kina är också involverat i brott mot mänskligheten i Darfur.

Översatt från engelska