Därför protesterade jag mot Hu Jintao utanför Vita Huset
Wenyi Wang på en bild tagen i lobbyn på Lincoln Center i New York i januari 2011. (Foto: Dai Bing / Epoch Times)


Den 20 april 2006 avbröt jag ett uttalande som Kinas högste ledare Hu Jintao gjorde vid en presskonferens vid Vita Huset med en enkel protest: Jag ropade och höll upp en banderoll.

Jag ropade två meningar på kinesiska. Den första var: ”Stoppa förföljelsen av Falun Gong.” Jag gjorde det i ett försök att stoppa ett illdåd i Kina. Vi hade vid den tiden förstått att skördandet av organ från levande Falun Gong-utövare i Kina accelererade.

Den 9 mars 2006 publicerade Epoch Times en artikel om hur sjukhus i Kina avlägsnade organ ur ännu levande Falun Gong-utövare, med syftet att förse den uppåtgående transplantationsindustrin med organ.

Efter att artikeln publicerats anställdes jag för att jobba på heltid med fallet. Jag är medicine doktor i patologi och filosofie doktor i neurofarmakologi. Under denna period arbetade jag på daglig basis med vittnen till organstölderna. Jag är dessutom Falun Gong-utövare.

Falun Gong är en andlig metod som innefattar utförandet av fem enkla och meditativa övningar och ett liv i enlighet med principerna sanning medkänsla och tålamod.

När Li Hongzhi börjat undervisa allmänheten i denna metod 1992 blev den snabbt mycket populär i Kina. Flera västerländska nyhetspublikationer rapporterade i början av 1999 att 100 miljoner – en på tolv – kineser utövade Falun Gong.

Populariteten skrämde den dåvarande högste ledaren Jiang Zemin, som beordrade att den fridfulla metoden skulle “utrotas”. En fullskalig förföljelse började 20 juli 1999.

Innan förföljelsen av Falun Gong inleddes hade det varit stor brist på organ att transplantera i Kina. Landet har inget system för organdonation, vilket många västländer har. Detta beror delvis på att kineserna har en lång tradition av att behålla kroppen intakt efter döden, vilket garanterar att personens själ kan stiga upp till himlen. Få personer donerar organ till sina familjemedlemmar.

Det blev dock en betydande ökning i antalet organtransplantationer efter att förföljelsen startat 1999. Två vittnen som flydde från Kina berättade för oss att Falun Gong-utövare hölls fångna som en levande organbank och användes i en omvänd organmatchning – de dödades i tusental så att deras organ skulle kunna utnyttjas på beställning.

Levrar, njurar, hjärtan och hornhinnor avlägsnades från de levande obedövade Falun Gong-utövare som hade lämplig blodgrupp och såldes till partitjänstemän och andra desperata och förmögna individer från Kina och utomlands.

Kanadensarna David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och före detta departementschef för Asienenheten vid Kanadas UD, och David Matas, internationell människorättsadvokat, har tydligt redogjort för bevisen på att det pågår organskörd, i rapporten och boken ”Bloody Harvest”.

Efter att Epoch Times exponerat denna fasa, lade den kinesiska regimen fram ett direktiv om ett stopp för sådan organskörd den 1 juli (i själva verket har organskörden ännu i dag inte upphört). Som reaktion skyndade sig kinesiska läkare att utföra så många transplantationsoperationer de kunde och uppmanade patienter att omedelbart komma till Kina för operationer. Vi har inspelningar av telefonsamtal där läkare gör detta.

Jag hoppades att min protest skulle innebära att den grymma organskörden och förföljelsen, som organskörden är en del av, skulle uppmärksammas internationellt.

Vedergällning

Jag ville också göra en god gärning gentemot Hu Jintao. Den andra meningen jag ropade den där dagen vid Vita Huset var: ”karmisk vedergällning”.

I den kinesiska civilisationen har man länge trott att goda gärningar återgäldas med gott och att ondska bestraffas.

Ingen kan undkomma domen för det den gjort. En persons eller ett lands vilja att göra gott eller ont innebär att de får ett gynnsamt öde eller drabbas av katastrofer.

Jag ville att Hu Jintao skulle förstå att om han fortsatte med den förföljelsepolitik han ärvde av Jiang Zemin kommer han att drabbas av fruktansvärda konsekvenser, på samma sätt som Jiang Zemin.

Jag hoppades också få president Bush att vakna upp och ta det ansvar som USA har för att göra motstånd mot brotten mot Falun Gong i Kina. Jag ville att president Bush skulle sälla sig till de goda i kampen mot det onda och därmed skapa lycka för sig själv och USA.

Efter protesten utanför Vita Huset 2006 avgick Wenyi Wang från Epoch Times. Wang handlade efter sitt eget samvete. Epoch Times hade inte kännedom om protesten i förväg, och skulle inte ha godkänt den om Wang hade frågat. Wenyi Wang har fortsatt att sprida medvetenhet om organskörden från levande Falun Gong-utövare i Kina.

Artikeln publicerades i engelska Epoch Times i samband med att Kinas ledare Hu Jintao i januari gjorde ett statsbesök och bland annat träffade USA:s president Barack Obama.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49520/