Därför är tinnitus svår att behandla
Tinnitus beskrivs ofta som ringande ljud, som inte kommer utifrån. En ny studie visar hur tinnitus skiljer sig från normala ljud i hjärnan. (Foto: via Shutterstock)


En inspelning direkt från hjärnan på en 50-årig man med tinnitus, ger forskare en inblick i vilka nätverk som är ansvariga för det ofta plågsamma tillståndet.

Ungefär var femte person upplever tinnitus, vilket ofta beskrivs som ringande ljud, som inte kommer utifrån. En ny studie visar hur olika tinnitus skiljer sig från normala ljud i hjärnan.

”Det kanske mest anmärkningsvärda resultatet var att aktiviteten som är direkt kopplad till tinnitus var mycket omfattande och sträckte sig över en stor del av det område i hjärnan vi mätte”, säger en av forskarna bakom studien, Will Sedley vid Newcastle University i Storbritannien.

”Däremot svarade hjärnan på ett ljud vi spelade upp som imiterade tinnitusljud, till bara ett litet lokaliserat område, tillade Sedley.

Inget vanligt ljud

”Det innebär genomgripande betydelse för förståelsen och behandlingen av tinnitus, då vi nu vet att det inte kodas som ett normalt ljud, och kan inte bara behandlas i en lokaliserad del av hörselsystemet”, säger Phillip Gander, forskare i neurokirurgi vid University of Iowa, USA.

Gander och Sedley är medlemmar i Human Brain Research Laboratory, där man använder direkta inspelningar av neural (nerv-) aktivitet inifrån människors hjärnor för att undersöka sensoriska, perceptuella och kognitiva processer* relaterade till hörsel, tal, språk och känslor.

Det som möjliggör sådana experiment är att patienter som behöver invasiv (där man går in i hjärnan) kartläggning av hjärnan som förberedelse för epilepsikirurgi även frivilligt deltar i forskningsstudier. I det här fallet var patienten en 50-årig man som också råkade ha ett typiskt mönster av tinnitus, inklusive ringningar i båda öronen, i samband med hörselnedsättning.

”Det är så sällsynt att en person som kräver invasiv elektroövervakning för epilepsi också har tinnitus, därför vill vi undersöka varje sådan person om de är villiga”, säger Gander. Cirka 15 epilepsikirurgipatienter deltar i forskningen varje år.

Nya insikter kan vidareutveckla behandlingar

”Vi lägger en inspelningsplattform i patientens hjärna för kliniska ändamål som vi kan modifiera utan att påverka risken för operationen. Detta hjälper oss att förstå funktioner i hjärnan på ett sätt som är omöjligt att göra med någon annan metod”, säger Howard.

I den här studien som publicerats våren 2015 i tidskriften Current Biology, har forskare kontrasterat hjärnans aktivitet under perioder då tinnitus var relativt starkare och svagare. De fann den förväntade tinnitusrelaterade hjärnaktiviteten men upptäckte också ovanlig aktivitet långt bortom de regioner i hjärnbarken som normalt relateras till hörselsystemet. Den omfattade nästan hela hörselbarken tillsammans med andra delar av hjärnan.

Upptäckten bidrar till förståelsen av tinnitus och hjälper till att förklara varför behandling har visat sig vara en sådan utmaning, anser Gander.

De stora områden av hjärnan över vilken tinnitusnätverket finns tyder på att tinnitus inte bara kan ”fylla i tomrummet” som finns kvar efter hörselskador, utan också aktivt infiltrerar utöver detta in i större hjärnsystem”, säger Gander.

Dessa nya insikter kan vidareutveckla behandlingar såsom neurofeedback, där patienterna lär sig att kontrollera sina ”hjärnvågor”, eller elektromagnetisk hjärnstimulering, enligt forskarna. En bättre förståelse av hjärnans mönster i samband med tinnitus kan också leda till nya farmakologiska behandlingar.

*Den sensoriska processen är en kombination av kroppens fysiska eller neurologiska respons på stimuli och sinnets reaktion på det. Perception innebär varseblivning, och syftar på den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena, såsom föremål, händelser, det skrivna och talade ordet. Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära. De skapar ordning och begriplighet i tillvaron.

Översatt från engelska.