Dansmatte höjer elevers mattebetyg


Eftersom olika internationella mätningar visar att svenska elevers kunskaper i matematik sjunker kommer regeringen att satsa miljarder på matematik, ”Mattelyftet”. Det nya sättet att lära sig ämnet är genom dansmatte.

Inlärningen sker inte på endast ett sätt, därför lanseras dansmatte för högstadiet. Med hjälp av dansundervisning ska eleverna lära sig matematik.

Doktoranden Ninnie Andersson har tillsammans med matematikläraren Helena Fridström utvecklat dansmatte för högstadiet. Var tredje mattelektion är en dansad mattelektion. Med hjälp av rörelse och dans ska eleverna komma att förstå geometri, bråk, procent eller ekvationer.

”Vi ser att elever som inte tar plats i den traditionella matematikundervisningen gör det i större utsträckning i dansmatten. Det gäller både elever som tycker det är svårt med matte och de som är starka i ämnet”, säger matematikläraren Helena Fridström i ett pressmeddelande.

Liknande idéer har kommit även från andra håll. Gunnar Bjursell, professor i  molekylärbiologi  sade nyligen på en föreläsning i Lerum att barn blir bättre på matte om de samtidigt får hålla på med musik och det gäller även dans. 

Problemet med dagens matematikundervisning är att utbildade lärare saknas, att eleverna får arbeta på egen hand och inte förstår vad de gör, att den undervisande läraren saknar utbildning i matematik och att ämnet har för få undervisningstimmar, särskilt på lågstadiet.

Regeringen satsar 2,6 miljarder kronor på  fort- och vidareutbildning för att höja matematiklärarnas kompetens.