Danskt bolag tror sig svindlat av kineser
Stora Höggarns tömda och sönderrostade oljecisterner överst på ön. Vy mot Stockholms inlopp mot öster i april 2005. (Foto:Jan Sjöberg /lidingösidan.se)


Det danska oljehandelsbolaget OW Bunker är på obestånd och kan inte betala sina räkningar. Bolaget misstänker att anställda i dotterbolaget i Singapore, Dynamic Oil Trading, har svindlat bolaget. Fallet utreds.

I ett pressmeddelande skriver OW Bunker att förlusten kan bli 125 miljoner dollar. Dessutom upptäcktes att de så kallade riskhanteringsförlusterna var värre än väntat och värderas till 150 miljoner dollar. Det motsvarar en förlust på över 2 miljarder svenska kronor.

Bolaget skriver att det ”måste antas att koncernens aktiekapital gått förlorat”.

För att rädda bolaget har man ansökt om rekonstruktion för de två dotterbolagen OW Bunker & Trading A/S och OW Supply & Trading A/S vid domstolen i Aalborg. Dessa dotterbolag utgör huvuddelen av koncernens operationella verksamhet.

Den svenska banken Nordea ingår tillsammans med andra banker i ett syndikat som gett OW Bunker en kreditfacilitet, avtalad men inte utnyttjad kredit, på 700 miljoner dollar. Enligt Dagens Industri förväntar sig inte Nordea att det kommer att påverkas av OW i det fjärde kvartalet.