Danskarna betalat mest skatt i EU


Eurostat har tagit fram statistik som visar vad medborgarna egentligen betalar i skatt. Danmark har den tyngsta skattebördan, trots att de har lägst drivmedelsskatt.

EU:s kontor för statistik, Eurostat, har räknat fram förhållandet mellan den totala skattebördan och bruttonationalprodukten, BNP, för EU:s 27 länder. För år 2007 blev den genomsnittligt skatten i hela EU 39,8 procent, en nedgång med 0,1 procent.

Jämfört med resten av världen, är EU-ländernas totala skattebörda generellt sett hög. Den är ungefär tolv procent högre än den i USA och Japan.

Spridningen mellan EU-länderna är betydlig. Lägst skattebörda har Rumänien och Slovakien som båda låg på 29,4 procent. Värstingen är Danmark med en total skattebörda på 48,7 procent följt av Sverige med 0,4 procentenheter lägre.

Skatten på arbete är den största inkomstkällan och står för nästan hälften av de totala skatteintäkterna inom EU-länderna. Den genomsnittliga skatten på arbete inom EU låg 2006 på 34,4 procent och den förblev oförändrad år 2007.

Tittar man däremot på enskilda länder ligger Italien i topp med 43,1 procent medan Malta låg lägst med bara 20,1 procent i snittskatt på arbete.

Tittar man däremot på inkomstskattetabellerna i de olika länderna får vi byta ut Italien mot Danmark, där personer med hög inkomst betalar 59,9 procent i inkomstskatt medan Bulgarien bara har 10,0 procent.

Eurostat säger att inkomstskatterna har sänkts eller varit oförändrade inom EU-länderna sedan år 2000, med några undantag. Sverige ökade inkomstskatten från 51,5 procent år 2000 till 56,4 år 2008. Bulgarien hade tidigare hög inkomstskatt 51,5 procent men sänkte den till 10 procent när skattesystemet förändrades.

Konsumtionsskatten har haft en uppåtgående trend sedan 2002 och låg för alla EU-länderna på 22,2 procent. Högst är den i Danmark med 33,7 procent och grekerna betalar mindre än hälften i konsumtionsskatt, 15.4 procent.

Från och med i år kommer Eurostat att publicera data om drivmedel. Skatten på drivmedel är den viktigaste delen av energiskatterna och den stod för mer än 80 procent av energiskatterna inom EU, 2007.

Lettland lägger på 100 procent i drivmedelsskatt. Lägst skatt har här Danmark på 52 procent medan Sverige har 4 procentenheter högre skatt, 56 procent.

Cypern har hög skatt på kapital över hälften går bort i skatt, 50,5 procent, lägst har Estland med 10,3. Genomsnittsiffran för alla länderna blev 28,7 procent.