Danskar folkomröstar om patentdomstol


På söndag röstar danskarna inte bara om vilka politiker som ska skickas till Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg. De ska också ta ställning till om landet ska ansluta sig till den EU-gemensamma patentdomstolen i Paris.

Danmark har, liksom Sverige och 23 andra länder, skrivit på för deltagande i patentdomstolen. I höstas meddelade dock statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) att en folkomröstning ska hållas. Orsaken är politisk splittring i frågan och att regeringen inte får med sig tillräckligt stod andel, fem sjättedelar, av det danska Folketinget.

Motståndet kommer främst från Dansk Folkeparti, som använt sitt stöd för patentdomstolen som påtryckningsmedel för att få med regeringen på regler mot så kallad välfärdsturism. Regeringen avvisade kraven. Även EU-kritiska vänsterpartiet Enhedslisten är negativt till den nya domstolen, då partiet fruktar att den ska gynna storföretagen på småföretagens bekostnad.

Blir det nej i folkomröstningen hamnar Danmark utanför EU:s patentsamarbete, som syftar till att göra det enklare och billigare att få patent i hela EU. Idag måste företagen registrera sina patent i varje land för sig.

Danmark har, liksom Finland, ställt sig utanför patentdomstolens nordisk-baltiska avdelning, som ska ha sin bas i Stockholm.

Enligt en opinionsundersökning presenterad i april skulle 47 procent rösta ja, 18 procent nej. 31 procent var osäkra och 4 procent skulle rösta blankt.